Vad är inhägnat område och krävs det beslut för sådant, samt undantag från trafikförordningen?

hej, vi har ett stort inhängnat industriområde, det är 2,5m högt staket med elmanövrerade grindar som öppnas av egen personal. Vi har egna hjullastare som kör hela tiden over området och ett 60 tal lastbilar om dagen och därtill personbilstrafik, cycklister och fotgängare. frågor kring detta. Kan detta ses som inhägnat område, kan vi göra avsteg från trafikförordning dvs att arbetsfordon alltid har företräde tex vid skyltade och målade övergångsställen. vem beslutar om det är ett godkänt inhägnat område.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inhägnat område

"Inhägnat område" är ett omdiskuterat begrepp och vissa myndigheter tillhandahåller olika svar. Lagtexten stadgar endast att inhägnat område är "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område", (2 kap 10 § körkortslagen).

Enligt praxis ska emellertid inhägnat område vara just inhägnat, samt skiljt från allmän trafik. Att köra på exempelvis en gårdsplan är sålunda inte att köra på inhägnat område. I ett annat rättsfall ansågs grustag, vilket delvis var inhägnat, men ledde ut till två allmänna vägar, inte vara ett "inhägnat område", (se NJA 1961 B 38). Körning inom bilskrotsområde med bom ansågs inte heller vara "inhägnat område" (se Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07). För att det ska vara inhägnat området får sålunda anföras, att det krävs fullständig inhägnad, utan möjlighet för allmän trafik att vistas på området. Det tycks mig som att ni uppfyller kraven för inhägnat område.

Beslut

Det krävs inte något särskilt beslut, utan rekvisiten (kraven) i lagen måste uppfyllas. Ett utlåtande från Transportstyrelsen kan emellertid inhämtas.

Undantag från trafikförordningen

I 2 kap. trafikförordningen stadgas undantag från de regler som annars gäller i trafik. Enligt 2 kap. 2 § trafikförordningen behöver sålunda inte (motsatsvis) vägmärke eller vägmarkering för övergångsställe följas. Dessa undantag gäller emellertid endast inom det inhägnade området.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning