Vad menas med "fullgörande av offentliga förvaltningsuppgifter" enligt regeringsformen?

Hej. Vad menas med fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter som stadgas i 1:9 RF? Ge gärna exempel.

Det samma gäller fullgörande i 11:3 RF och 12:3 RF. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Objektivitetsprincipen som stadgas i 1 kap. 9 § RF anger att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter måste vara sakliga och objektiva (se här).

I regeringsformen syftar begreppet "myndighet" till alla statliga och kommunala organ utom riksdagen och de beslutande kommunala församlingarna. Andra myndigheter än regeringen och domstolarna betecknas som förvaltningsmyndigheter. Som exempel på sådant som är en offentlig förvaltningsuppgift kan vård, skola och omsorg nämnas. Riksdagen och Regeringens normgivande funktion såväl som de högsta beslutande kommunala församlingarna innefattas alltså inte av objektivitetsprincipen.

Med "fullgör offentliga förvaltningsuppgifter" syftar lagstiftaren till att klargöra att det även gäller privaträttsliga subjekt som utför förvaltningsuppgifter. Det kan exempelvis handla om betygsättning i en friskola eller vård på en privatägd vårdcentral. Högsta domstolen har fastslagit att Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd utför en förvaltningsuppgift (se NJA 1995 s. 11).

I 11 kap. 3 § RF anger att ingen myndighet, inte heller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma i ett särskilt. Här nämns riksdagen särskilt eftersom den ju inte är en myndighet.

Förbudet för riksdagen att utföra offentliga förvaltningsuppgifter (alltså göra annat än att besluta om lagar osv) i 12 kap. 3 § RF har vissa undantag. Som exempel kan nämnas 4 kap. 8 § om utvärdering av riksdagsbeslut och 9 kap. 9 § RF om att riksdagen kan besluta att en åtgärd av ett visst slag inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det (här och här).

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000