Vad menas med dolt fel i både lös och fast egendom?

Hej,

Vad menas med begreppet dolt fel gällande både lös och fast egendom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dolda fel är sådana fel som man inte kan kräva att en köpare normalt upptäcker eller borde känna till vid ett köp av egendom.

Vid fast egendom har en köpare enligt 4 kap. 19 § 2 st. Jordabalken inte rätt att åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt eller känt till vid köpet av fastigheten. Dolda fel är alltså sådana fel i fastigheten som köparen inte borde ha upptäckt eller känt till genom syn, lukt och hörsel. Detta innebär att det är säljaren som har ansvar för dolda fel i tio år från att fastigheten säljs, 4 kap. 19b § Jordabalken.

Vid lös egendom har också säljaren ansvar för dolda fel, detta gäller oavsett om säljaren var medveten om felen eller inte. Köparen har inte en undersökningsplikt som vid köp av fast egendom. Dock får köparen inte åberopa fel som han kände till vid köpet, borde ha upptäckt efter en undersökning eller ifall köparen inte undersökt egendomen trots att säljaren uppmanat till det, 20 § Köplagen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Hellin GültekinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000