Vad menas med att delar av lagen ska upphöra att gälla?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående den omtalade "Proposition 2017/18:49". Vade menas med detta:"Förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagenHärigenom föreskrivs i fråga om yttrandefrihetsgrundlagen1dels att 1, 3 och 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 och 5 §§, 6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § ska upphöra att gälla."Taget ur: https://data.riksdagen.se/fil/02334578-745F-4619-8607-FD362E03602D (s.64)Vad menas med att det ska upphöra att gälla? En bekant till mig menar att det innebär att vår yttrandefrihet skall försvinna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det upphävda ersätts med ny text, i detta fall


I Sverige kan en lag enbart ändras eller upphävas genom att man man stiftar en ny lag, det kallas "den formella lagkraftens princip" (8 kap. 18 § RF). I vissa fall kan alltså "upphöra att gälla" helt enkelt betyda att paragrafen, lagen eller kapitlet ska tas bort. Om du tittar på s. 7 och framåt i propositionen så ser du att det finns ett nytt förslag till ex. hur kapitel 1 ska se ut. Då har regeringen ansett att det är för stora ändringar för att bara ändra på paragraferna, så istället vill de att man upphäver kapitlet för att kunna skriva om. Det är alltså inte fråga om att utradera vår yttrandefrihet.

Det tar lång tid att ändra en grundlag

Viktigt att påpeka är också att Sveriges grundläggande regler finns i grundlagarna, och dessa är inte så lätt att ändra på. Det krävs två "ja" med ett val mellan för att kunna ändra (8 kap. 14 § RF).

Hoppas du känner att du fått någon klarhet i frågan. Ha en fortsatt fin oktoberdag!
Varma hälsningar från ett blåsigt Göteborg,

Clara Wågefjell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll