Vad måste göras om man vill skydda en gåva från en framtida bodelning?

2021-07-12 i Gåva
FRÅGA
Hej -Jag har både svenskt och amerikanskt medborgarskap. Jag bor och arbetar i Sverige. Är gift med en Amerikansk make som inte är svensk medborgare. Vad finns det för regler kring gåvor? Vet att USA har en begränsning men Sverige har inte det. Mina föräldrar vill ge mig och min bror deras hus som tidigt arv. Min bror kommer att flytta in i huset och jag ska få hälften av marknadsvärdet i pengar. Vad bör jag tänka på? Gåvan ska gå till mig, inte till mig och min man gemensamt. Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB) och inkomstskattelagen (IL). Jag vill redan nu framhålla att jag inte på något sätt kan redogöra för amerikansk äktenskapsrätt och vad som eventuellt gäller på delstatsnivå. Vidare är min uppfattning att svaret på din huvudsakliga frågeställning inte kräver någon längre utredning varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång.

En gåva kännetecknas av en konstaterad förmögenhetsöverföring som skett frivilligt där gåvogivaren (dina föräldrar) med gåvoavsikt har överfört ett värde till gåvotagaren (du). Under förutsättning att samtliga rekvisit är uppfyllda blir gåvan skattefri, men brister det i någon av de här tre delarna utgör transaktionen inte någon gåva och blir därmed föremål för beskattning, 8 kap. 2 § IL. Som svar på din allra första fråga kan sägas att det inte finns någon begränsning för gåvor i Sverige eftersom en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal mellan givaren och mottagaren. Och här råder en mycket långtgående avtalsfrihet.

Enligt äktenskapsbalken är huvudregeln att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Vid en äktenskapsskillnad, dvs. en skilsmässa, kommer giftorättsgodset att ingå i bodelningen. För att kunna skydda pengarna i händelse av en separation måste dina föräldrar i gåvobrevet ange att pengarna ska vara din enskilda egendom. Enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2 p. ÄktB är enskild egendom sådan egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det är också viktigt att dina föräldrar uppger att eventuell surrogategendom ska vara enskild, alltså att egendom som trätt i stället för pengarna ska bibehålla karaktären av enskild egendom. Det behöver även anges särskilt att all avkastning ska vara enskild. Huvudregeln är nämligen att avkastning av enskild egendom blir giftorättsgods, exempelvis utdelning på aktieinnehav, varför din man skulle kunna få del av dessa vid en äktenskapsskillnad, 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis hjälpa dina föräldrar att upprätta gåvobrev och/eller andra välbehövliga handlingar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96428)