Vad ligger inom en förvaltares behörighet?

FRÅGA
Min bror är sedan lång tid gift. Makan har av hälsoskäl tvingats till att få en förvaltare.Denne förvaltare har tvingat min bror att föra över hälften av sina tillgångar till förvaltaren.Dessa tillgångar har genom arv tillkommit min bror. Förhållandet mellan min bror och makan är klanderfritt vill jag tillägga.Min fråga: Har förvaltaren gjort rätt? I så fall var står om detta i lagtext?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förvaltare har, inom ramen för sitt uppdrag, ensam rätt att råda över den enskildes tillgångar (här). Förvaltaren har alltså bara rätt att råda över din brors frus tillgångar och företa rättshandlingar i hennes ställe. Det spelar ingen roll hur tillgångarna har tillkommit din bror - förvaltaren har ingen rätt att bestämma över din brors egendom. Det enda tillfälle då detta skulle bli bindande är om det skulle ligga i förvaltarens uppdrag att även råda över din brors tillgångar, kanske har din bror och hans fru gemensamma tillgångar? Om det inte ligger inom förvaltarens uppdrag att råda över din brors tillgångar eller gemensamma tillgångar så är detta handlande inte bindande (här).

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (386)
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?
2019-09-18 Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?
2019-09-16 Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

Alla besvarade frågor (73005)