Vad krävs och hur går jag tillväga för att någon ska bli delägare i huset?

Jag äger ett fritidshus med ett banklån. Jag har hittat en "mecenat" som är intresserad av att lösa lånet. Vad krävs det och hur går jag tillväga för att hen skall bli delägare i huset?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att personen ska kunna bli delägare till fastigheten krävs att en del av fastigheten överlåts till denne. Detta kan ske antingen genom köp eller gåva.

Det finns särskilda krav när det gäller köp och gåva av fastighet. Detta regleras i jordabalken och vissa formkrav för köp av fast egendom måste uppfyllas (4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § jordabalken). Samma formkrav gäller för gåva av fastighet som för köp. En skriftlig överlåtelsehandling krävs, där en överlåtelseförklaring avseende fastigheten (med fastighetsbeteckning) ska ingå och köpeskillingen ska anges. Handlingen ska skrivas under av både köparen/mottagaren av gåvan och av säljaren/givaren. Vid gåva utgår naturligtvis inte någon köpeskilling.

Ska överlåtelsen däremot ske i form av köp, eller övertagande av en del av lånet, vilket likställs med köp, skrivs den aktuella köpeskillingen in i överlåtelsehandlingen. Om personen tar över en del av lånet som hänförs till fastigheten, ses det som att det utgör i köpeskillingen. För att sedan även denne ska stå som registrerad ägare, måste personen ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Det är vara värt att notera, att banken i detta fall måste godkänna den nya låntagaren.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”