Vad krävs för uppehållsrätt som student i Sverige?

2019-08-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har två frågor. 1. Jag undrar måste man studera på heltid på högskolan för att ha uppehållsrätt som student i Sverige, om man är EU medborgare? Eller räcker det med 50% studietakt? 2. Om försörjningskravet. Som EU medborgare bör jag kunna försörja mig själv under denna tid jag studerar. Jag bor tillsammans med min make (som är Non EU, men har uppehållskort som min familj). Han jobbar mellan jag studerar. Vi betalar 6000 kr per månad för hyran. Jag undrar räknas det då att jag bör ha tillräckliga medel att försörja mig efter jag har betalat 6000 kr eller delas det mellan min make och jag, dvs att jag bör ha tillräckligt efter jag har betalat 3000 kr för boendekostnad? Tack för ert svar!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen.

Fråga 1

För att få uppehållstillstånd som student krävs att du är antagen till heltidsstudier (5 kap. 10§ utlänninglagen och prop. 2007/08:147 avsnitt 9, p.47). Studier om 50% eller på distans är inte tillräckligt för uppehållsrätt, utan det krävs heltidsstudier vilket motsvarar 30 högskolepoäng per termin.

Fråga 2 gällande försörjningskravet

Det krävs att du uppfyller försörjningskravet för att få uppehållstillstånd i Sverige, likt du säger. Migrationsverket har information samt en bra tabell här för hur du uppfyller kravet.

Du ska kunna uppvisa att du har egna pengar att leva för här i Sverige, på en bestämd summa om 8 370 kronor per månad. Du ska också kunna visa att du har egna pengar som räcker till hela den tiden som planerar att studera, exempelvis på ett bankkonto, stipendium eller studiemedel från hemlandet. Det är alltså inte tillräckligt att ex. din sambo försörjer dig helt med hans lön utan det måste vara dina pengar som bidrar också.

För att svara mer specifikt utifrån ditt exempel så är det inte lika viktigt hur ni delar hyran, då ni bor tillsammans och därför troligtvis kommer försörja varandra till stor del. Det är tillräckligt att du uppvisar att du har minst den bestämda månadssumman för att Migrationsverket kan veta att du inte enbart kommer leva på din sambos pengar eller kunna leva själv ifall du flyttar.

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?