Vad krävs för testamentes giltighet?

Hej. Om man skriver testamente måste min namnteckning bevittnas av två personer? Dvs måste båda vara närvarande när jag skriver under? Behöver man ange personnummer på vittnena eller räcker det med namn, adress och födelsedag? Slutligen. När jag har skrivit ett testamente: var kan det vara bra att förvara det så att man följer det då jag dör? Begravningsbyrå? Advokatfirma? Bankfack?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga hittas i 10 kap. ärvdabalken (ÄB).


Av 10 kap. 1 § ÄB framgår att testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Andra meningen lyder: “I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå.” Svaret på din fråga är alltså att båda vittnen ska vara närvarande samtidigt för att bevittna när du skriver under eller vidkänner (erkänner) din underskrift, annars är testamentet inte giltigt. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver däremot inte känna till innehållet.


Av 10 kap. 2 § ÄB framgår att testamentsvittnen bör anteckna yrke och hemvist vid sina namn. Detta är dock inget formkrav, utan är främst för att vara till hjälp om det skulle bli tvist om testamentet. Något krav på att personnummer anges för att testamentet ska vara giltigt finns inte. Däremot kan det på samma sätt som med yrke och hemvist vara till hjälp vid en eventuell tvist.


När det gäller var du ska förvara ditt testamente finns inga bestämmelser om detta i lag. Billigast är att förvara det på en säker plats i hemmet, t.ex en skrivbordslåda eller pärm, men även bankfack kan vara aktuellt. Det går att förvara testamenten hos privata aktörer, som då tar ut en kostnad för tjänsten, men ibland kan erbjuda extra service som att de då kontaktar ditt dödsbo vid din bortgång. Det viktigaste är att du på något sätt informerar dina närstående om var det finns eller förvarar det där du tror att det är sannolikt att de skulle leta.


Jag hoppas att det gav svar på din fråga!


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”