FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet23/04/2022

Vad krävs för lagfart?

Hej, min fru står ensam på lagfarten på vårt landsställe. Det köptes av min fru när vi var sambo men inte gifta. Nu vill vi båda stå på lagfarten då vi båda vilja kunna använda ROT-avdrag. Vi har inga gemensamma barn men båda har barn sedan tidigare. Vi har skrivit gåvobrev där vi ger varandra den del vi kan ge utan att våra barns arv drabbas om någon av oss avlider (särkullbarn). Har läst att vi ska skicka in ett gåvobrev till lantmäteriet för att båda ska kunna stå på lagfarten. Vad är det för typ av gåvobrev och vad ska det stå i det? Tacksam för hjälp i denna fråga.

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Den som äger en fastighet ska söka lagfart (20 kap. 1 § jordabalken (JB)). Detta ska ske inom tre månader från det att handlingen som äganderätten grundar sig på har upprättats (20 kap. 2 § JB). För att få lagfart ska fångeshandlingen och övriga handlingar som förvärvet grundar sig på ges in vid ansökan (20 kap. 5 § JB). 

För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs en skriftlig handling som är underskriven av båda parterna (4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § JB). Det måste framgå av gåvohandlingen att egendomen överlåts på gåvotagaren. Det krävs dessutom två vittnen som har bevittnat underskriften (20 kap. 7 § JB).

Eftersom du och din fru är gifta krävs dessutom, för att det ska vara en giltig gåva, att den registreras hos Skatteverket. Annars är gåvan inte giltig (8 kap. 1 § äktenskapsbalken). 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare