Vad krävs för gåva av bostadsrätt?

2021-01-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Min mor vill ge bort sin bostadsrätt till mig och jag är enda barnet, hur gör vi?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) och i synnerhet i 6 kap. BRL om övergång av bostadsrätt. För gåva av bostadsrätt (vilket är aktuellt här) gäller samma formkrav som vid köp och byte (6 kap. 4 § BRL). Bestämmelsen stadgar att avtalet om överlåtelse av bostadsrätt ska upprättas skriftligen. Dessutom ska överlåtelseavtalet undertecknas av både köpare och säljare, i ditt fall givare och mottagare. Avtalet ska vidare innehålla prisuppgift samt vilken bostadsrätt överlåtelsen avser. Eftersom att en gåva innebär att ingen köpeskilling utgår ska det istället för prisuppgift tydligt framgå att överlåtelsen är en gåva utan vederlag. Det krävs dessutom att en kopia av överlåtelseavtalet bifogas till bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning (9 kap. 10 § tredje stycket BRL). Slutligen krävs det även att du som ny ägare av bostadsrätten antas som medlem i bostadsrättsföreningen. En ny bostadsrättshavare får inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen om villkoren för inträde är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § BRL). Skäligen bör godta handlar om den tilltänkta gåvomottagarens personliga kvalifikationer (t.ex. om du som ny bostadsrättshavare tidigare blivit vräkt) samt förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser (betalning av hyra). Om inte formkraven är uppfyllda eller om du inte antas som ny medlem i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen ogiltig (6 kap. 5 § BRL). Om dock talan om ogiltighet inte väcks inom två år från det att överlåtelsen skedde är rätten till sådan talan förlorad (6 kap. 5 § tredje stycket BRL). Mitt råd är därför att ni upprättar ett gåvobrev och ser till att de steg som nämnts är uppfyllda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?