Vad krävs för "försörjning ordnat på annat sätt", 5 kap. 5 § utlänningslagen?

Hej!

Lag om ändring i utlänningslagen ( 2005:716 )

SFS 2014:777

Här kan jag läsa att " Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än anställning". Kan då en Amerikansk medborgare som har pension från USA, konto i Sverige med ett större belopp sparade kronor, samordningsnummer, skriven på våran adress, bil, ordnat boende.

Personen i fråga bor i ett av våra hus när han är här och kan flytta in direkt om han skulle få uppehållstillstånd i framtiden.

Planen var att han skulle flytta hit till sin mammas bostadsrätt när hon flyttade till mindre och ta hand om henne eftersom hon inte har några andra närstående i Sverige. Hon har flyttat tillbaka till Sverige efter att familjen emigrerat till USA.

Bostadsrätten var tvungen att säljas när Svenska ambassaden i USA gett honom fel uppgifter om att kunna flytta hit tyvärr.

Nu åker han flertalet gånger under året fram och tillbaka eftersom han har antal dagar att tänka på.

Men hans önskan är att kunna få uppehållstillstånd då han känner sig mer svensk och hemma i Sverige än USA och inte behöva slippa räkna på dagar och perioder och även bespara sig lite resande.

Tacksam för svar på vad lagtexten innebär.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag bara upplysa om att du hänvisar till lagändringen 2014 av utlänningslagen, om du vill titta på själva utlänningslagen så kan du göra det här: https://lagen.nu/2005:716.

Det stämmer dock att 5 kap. 5 § utlänningslagen säger att även person som inte har anställning kan få uppehållstillstånd om denne kan försörja sig på annat sätt. Din fråga går alltså ut på vad som krävs för att personen ska räknas som att ha sin försörjning ordnad på annat sätt, och specifikt om det räcker att personen har pension från USA, konto i Sverige med tillgångar, bil och ordnat boende.

Huruvida en person ska enligt lagens mening kunna anses ha sin försörjning ordnad är något som måste bedömas från fall till fall och inget som närmare definieras i förarbetena till lagen. Migrationsdomstolen har uttalat att "en sammanvägning av alla omständigheter i det enskilda fallet måste göras" (se MIG 2017:8). Det kan därför vara svårt för mig att uttala något definitivt svar, men jag kan försöka förklara hur oddsen ser ut. Personer som främst avses med formuleringen är fria yrkesutövare och pensionärer som önskar bosätta sig på sin fritidsfastighet. Generellt kan sägas att det måste innebära att personen har tillräckliga medel för att kunna täcka sina kostnader och uppnå en skälig levnadsnivå. Det borde innebära att personens egna medel överstiger vad denne skulle varit berättigad till enligt riksnormen enligt socialtjänstlagen avseende försörjningsstöd. Vidare krävs det att försörjningen är tryggad på sikt, alltså att det inte endast är tillfälligt som personen har sin försörjning ordnad utan denne ska också anses kunna klara sin försörjning själv sett till ett längre perspektiv. Det finns dock inget bestämt belopp eller dylikt som personen måste uppnå, utan det är som sagt en bedömning från fall till fall.

Jag kan inte svara direkt på din fråga då jag inte vet närmare hur mycket tillgångar personen har och hur försörjningen ser ut på sikt. Men det faktum att han har en inkomstkälla i form av pension och även ett sparkapital samt ordnat boende talar definitivt för att han bör kunna omfattas av lagens definition.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000