FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/09/2022

Vad krävs för ett prövningstillstånd till kammarrätten?

Jag har lindrigare autism. Ha haft tidigare av den beröda myndigheten ett kontakt person i ca tre år. Den 20 april i år, fick jag avslag. Valde att överklaga de besluten och den 30 augusti så gav förvaltningsrätten bifall, med motiveringen "är berättigad till en kontaktperson" Kommuns överklagan kom en dag försent, den 21 september. Då gäller besluten ifrån Förvaltningsrätten. Nu väljer kommunen att överklaga de besluten ifrån den 21 september vidare till kammarrätten, i hopp att få sig ett prövningstillstånd. För att dom hade missat deras deadline. Kommer Kammarrätten ge ut ett prövningstillstånd i frågan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om processen för förvaltningsärenden finns i Förvaltningsprocesslagen

Om man är missnöjd med förvaltningsrättens dom har man möjlighet att överklaga till kammarrätten. I domen från förvaltningsrätten står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt man ska klaga. Så som du skriver i frågan förstår jag det som att kommunen hade fram till den 20 september på sig att överklaga till kammarrätten, men att de inte gjort detta och att överklagan därför anses som för sen. 

I de flesta fall krävs det ett så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet (34 a § FPD). Om kammarrätten inte ger ett sådant tillstånd, så kommer förvaltningsrättens dom att så fast. Det står alltid i domen från förvaltningsrätten om ett prövningstillstånd krävs. Eftersom du nämner i din fråga att din kommun nu vill ha ett prövningstillstånd och eftersom jag inte har läst domen, kommer jag i min fortsatta utredning utgå från att domen de facto tar upp att ett prövningstillstånd krävs. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

  • När kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt,
  • Om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt,
  • Om det är viktigt att kammarrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor,
  • När det annars finns synnerliga själ att pröva överklagandet, till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen. 

Eftersom jag inte är insatt i varken omständigheterna som målet grundar sig i, eller domen i sig, är det svårt för mig att avgöra huruvida kammarrätten kommer ge ut ett prövningstillstånd eller inte. 

Med hänvisning till punkterna ovan kan jag däremot ta ställning till att det faktum att kommunen missat sista dagen för överklagan inte i sig utgör ett av de fyra punkterna ovan. Eftersom du även skriver i din fråga att du haft en kontaktperson innan (i ca 3 år), ser jag inte hur ett bifall från förvaltningsrätten i frågan kan komma att utgöra ”ett synnerligt skäl” eller utgöra ”vägledning för andra domstolar” för att kammarrätten ska pröva frågan. 

Sammanfattat så tror jag inte att kommunen kommer nå framgång i sin ansökan om prövningstillstånd med hänvisning till ovan. Däremot kan jag inte uttala mig med 100% säkerhet, eftersom jag endast utgår från den information du givit mig och inte själv fått läsa vare sig domen eller fått den information som kommunen utgår från. 

Vill du veta mer om hur prövningstillstånd fungerar rekommenderar jag dig att läsa på domstol.se. Den hittar du här

Hoppas detta besvarade din fråga!

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”