Vad krävs för ett giltigt testamente?

2020-01-15 i Testamente
FRÅGA
Jag har upprättat ett eget testamente. Det är bevittnat och påskrivet. Dock när jag kollade igenom ett par veckor senare ser jag att vid min egen signatur har jag glömt att ta med ort, dvs jag har bara med namnteckning, datum och signatur för egen del. Ort finns med under vittnenas påskrifter (här finns namnteckning, datum, ort, personnummer och signatur). Kan jag skriva till den ort jag befann mig på när jag skrev på testamentet framför mina vittnen? Behövs ort vid min signatur då det finns vid vittnenas signaturer? Eller behöver jag skriva om testamentet och lägga till ort i dokumentet, och få det bevittnat igen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler kring testamenten och kraven som ställs på dessa regleras i ärvdabalken (ÄB).

Terminologi

För att förstå lagen och svaret krävs det att man som läsare har koll på några termer som jag kommer att förklara:

Testator: Det är denna person som skriver testamentet

Testamentstagare: Den som ärver från testatorn

Testamentera: Att testamentera innebär att man skriver in i testamentet vad en testamentstagare ska ärva.

Vad krävs för ett testamente ska bli giltigt?

Det ställs vissa krav för att ett testamente ska bli giltigt, dessa kallas formkrav.

Det första kravet som ställs är att testatorn som utgångspunkt är minst 18 år (9 kap. 1 § ÄB).Det krävs också att testamentet är skriftligt och signerat av testatorn. Dessutom krävs det att testamentet är bevittnat av två personer som inte är arvtagare till testatorn eller omnämns i testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena måste vara medvetna om att de bevittnar ett testamente men det krävs inte att de vet vad som står i det. Vittnena bör, men måste inte, även skriva sitt yrke och hemvist vid sin signatur (10 kap. 2 ÄB). Vittnena måste slutligen vara minst 15 år gamla samt ha psykisk förmåga att förstå vad det är de skriver under (10 kap. 4 §).

Det finns således inget krav på att man som testator skriver vilket ort testamentet skrevs under på.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92013)