Vad krävs för ett giltigt testamente?

2015-05-31 i Testamente
FRÅGA
Kan nu levande anhörig till mig specificera hur dennes egendom skall fördelas när denne går bort? Skall det vara två vittnen som skriver på och håller ett sådant dokument juridiskt? Tacksam för råd.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om arv och testamente hittar du i ärvdabalken.

Din anhörige kan upprätta ett testamente för att själv välja vem som skall tilldelas vilken egendom när denne går bort. Ett sådant dokument skall vara skriftligt och undertecknas av den som vill fördela sin egendom (testatorn). Precis som du skriver så skall även två vittnen underteckna dokumentet, detta följer av ÄB 10:1. Dessa vittnen får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller testatorns make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är dennes syskon får lov att vittna, ÄB 10:4. Om dessa kriterier är uppfyllda är testamentet juridiskt bindande.

Om du vill läsa mer om detta, kan du läsa här. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har fler eller andra funderingar är du välkommen att återkomma.

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2558)
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?

Alla besvarade frågor (82743)