Vad krävs för ett giltigt skuldebrev?

2018-10-20 i Skuldebrev
FRÅGA
Har inte skuldbrev som inte är komplett. Då kan man ogiltigförklara det? Vad måste ett giltigt skuldbrev bestå av?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL).

Det finns fyra krav fför ett skuldebrev

Lagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.

Således ska ett skuldebrev vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin är det giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.

Domstol får avgöra om ett skuldebrev ska ogiltigförklaras

Om det utmynnar i en tvist huruvida ett skuldebrev är giltigt eller ej får det i slutändan avgöras av domstol. Påstår någon att du är skyldig vederbörande pengar och du inte tycker det är riktigt kan vederbörande vända sig till domstol. På samma vis om du anser att någon är skyldig dig pengar och vederbörande inte vill betala för att den anser att skuldebrevet inte är riktigt kan du vända dig till domstol.

Det bör dock uppmärksammas att även muntliga avtal om skulder är giltiga. Det innebär att om du avtalat med någon att du är skyldig vederbörande pengar kan du bli betalningsskyldig även om ni inte har det skriftligt. Om din motpart kan bevisa det.

Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Bedömningen av om ett skuldebrev är giltigt eller ej får i slutändan bestämmas av domstol.

Jag vill tipsa dig om att du i Lawlines avtalstjänst kan skapa ett skuldebrev korrekt utformat till konkurrenskraftigt pris!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82783)