Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?

2020-01-11 i Barnrätt
FRÅGA
- Pappa som har lämnat barnen (1,5 och 5 år gamla) ensamma i badkaret då han rastat hunden, ensamma hemma då han åkt på affären.. Det sistnämnda vid flertalet tillfällen. De äldsta barnet har berättat för mamma om händelsen, och pappan har erkänt att det hänt även för henne. Även farmor har fått det berättat från femåringen.- Mamman har under ett halvårstid för dagboksanteckningar samt filmat lite vad som händer hemma. Pappa är sträng och kontrollerande. Vill inte att barnen ska vänja sig vid att äta frukost så att de "lär sig vara hungriga" och att de ska somna själv i sina sängar (ofta gråtande tills sömn). Äter inte barnen när det är mattid, så åker dom i sängen oavsett tid på dygnet.- Pappan har vid ett tillfället kastat ut farmor ur hemmet och ner för en trapp. I samma situationen även slagit itu ytterdörren och badrumsdörren i ren ilska då farmor "la sig i barnuppfrostran".- Mamman vill söka ensam vårdnad och ensam umgängesrätt, men är rädd för att pappan ska få tillbringa ensam tid med barnen under utredningens gång eller att de ska bedömas som att umgängesrätten ska delas lika mellan föräldrarna.Vad krävs för att mamman, under vårdnadsutredningen, ska få ha barnen boendes hos sig? Vad krävs det för att hon ska få ensam umgängesrätt? Farmor bedömer pappan som olämplig, och har vid flera tillfällen sagt att hans uppfostringsmetod liknar barnmisshandel. Farmor vill hjälpa mamman till ensam umgängesrätt och ensam vårdnad. Inget fysiskt våld i familjen eller missbruk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du för avsikt att väcka talan om ensam vårdnad för de två barn du har tillsammans med deras pappa. Det du vill ha svar på är vad som krävs för att du under vårdnadsutredningen ska få ha barnen boende hos dig samt vad som krävs för att du ska få ensam umgängesrätt.

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt beaktas dels risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller på annat sätt far illa, dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

När man stämmer en förälder för ändring i vårdnad, boende eller umgänge innehåller stämningen ett yrkande. Ett yrkande är det man begär, t.ex. enskild vårdnad. Det går, och är vanligt, att man samtidigt framställer interimistiska yrkanden. Om yrkandet bifalles innebär det ett interimistiskt beslut, vilket betyder att det är ett beslut som gäller i väntan på domstolens slutliga beslut efter huvudförhandlingen. Det är således fullt möjligt att yrka om att barnen ska vara boende hos dig såväl att det inte ska ske något umgänge fram tills att domstolen slutligen beslutat i frågan.

Även i interimistiska beslut ska principen om barnets bästa användas; dvs. det ska vara avgörande vad som är bäst för barnet. Det finns en risk att ett interimistiskt yrkande om att barnen ska vara boende endast med dig under vårdnadsutredningen inte bifalles. Det är till viss del beroende av hur det ser ut i nuläget. En princip som ska beaktas är den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att barn mår bra av en kontinuitet i sin vardag. Är barnen boende på heltid hos dig i nuläget, är chansen stor att det fortsatt kan bifallas även under vårdnadsutredningen. Är barnen däremot boende hos pappan på heltid kan det argumenteras för det motsatta. Vidare ska särskilt beaktas, enligt ovan, dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, dels risken för att barnet far illa. Som jag förstår det finns det ingen dom mot pappan om att han slagit barnen eller annat som visar på att de farit illa. Även om du och farmorn påstår att något hänt är det inte säkert att det är tillräckligt bevisat. Inför den första muntliga förhandlingen mellan parterna (dig och pappan) brukar det i regel begäras en snabbutredning i vilken såväl du som pappan kommer att intervjuas av socialtjänsten. Beroende på barnens ålder intervjuas även de (i ditt fall kan det eventuellt bli aktuellt att intervjua det äldre barnet). Det är ju möjligt att det i sådana intervjuer framkommer sådant som gör att socialtjänsten rekommenderar att barnen ska vara boende hos dig tills vidare och att domstolen följer socialtjänstens rekommendation.

Såväl avseende den slutliga bedömningen om vårdnad som om umgänge ska även i de fallen barnets bästa vara avgörande. Svåra samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, som inte är av övergående natur, är normalt sett något som talar för att ena föräldern ska ha enskild vårdnad. Även att en förälder saboterar umgänge kan tala för att den andre föräldern ska ha enskild vårdnad. Enligt ovan ska principen om barnets bästa vara avgörande; det innebär att det kan vara till barnets bästa med enskild vårdnad och litet eller inget umgänge om ena föräldern är våldsam, men i vissa fall kan det ändock vara till barnets bästa med ett umgänge. Även om du av domstolen skulle få enskild vårdnad är det dock möjligt att domstolen bedömer att barnen har rätt till umgänge med sin pappa. Om det finns en risk att barnen far illa kan det tala emot att umgänge ska ske alternativt att umgänge ska ske övervakat. Då varje familj och situation är unik går det inte att ge ett entydigt svar om vad du kan göra för att få enskild vårdnad, för att ha barnen boende hos dig under vårdnadsutredningen eller för att pappan inte ska få ha umgänge med sina barn.

Min rekommendation är att du:

- Kontaktar socialtjänsten och anmäler om du tror att dina barn far illa hos pappan. Socialtjänsten har en skyldighet att utreda sådana anmälningar.

- Farmor kan polisanmäla pappan för att ha knuffat ner henne för en trappa. Det kan röra sig om brottet misshandel. Även farmor kan anmäla till socialtjänsten om hon anser att barnen far illa.

- Anlita en jurist som är företräder dig i vårdnadstvisten och ser till ditt och barnens bästa.

På Lawline juristbyrå har vi lång erfarenhet av bland annat tvister om vårdnad, boende och umgänge. Du får gärna kontakta mig om du önskar en offert och vidare kontakt med en av våra jurister. Möte kan ske i våra lokaler i Stockholm, för det fall det inte är möjligt erbjuder vi även möten per telefon och Skype. Det som fungerar bäst för dig! När det gäller familjerättsliga tvister finns det ofta en möjlighet att använda rättsskyddet i din hemförsäkring så du inte behöver stå för hela kostnaden själv. Du når mig för ändamålet, eller för det fall att något är oklart, på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1702)
2021-05-16 Vad gäller vid gemensam vårdnad av barn och sjukvård?
2021-05-15 Kan det utgöra brott att fotografera sitt barn och publicera det på nätet?
2021-05-14 Vad gör jag om jag om mitt barnbarn far illa?
2021-05-11 Kan pappa utan vårdnad påverka namnbyte av dotter?

Alla besvarade frågor (92309)