Vad krävs för ensam vårdnad i vårdnadstvist?

2019-02-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min dotter är två år och har träffat sin pappa tre gånger under ett år och vi har varit till familjerätten och nu tänker han stämma mig fast jag bett han komma och träffa henne han hotar med att ta henne ifrån mig och det blir inga fler möten hos familjerätten kan han få enskild vårdad? Han går inte med på nått förslag varken vad jag eller familjerätten rekommenderat.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid en vårdnadstvist ska barnets bästa beaktas, och det är det som styr om domstolen beslutar om gemensam eller ensam vårdnad om barnet/barnen, föräldrabalken 6:2a. Vid bedömningen av barnets bästa ska vikt fästas vid om det finns en risk för barnet att råka illa ut, exempelvis risken för att utsättas för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa, föräldrabalken 6:2a. Domstolen ska även fästa vikt vid att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, föräldrabalken 6:2a. Barnets egen vilja kan också beroende på barnets ålder och mognad ha betydelse i bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon förälder ska få ensam vårdnad, föräldrabalken 6:2a . Även samarbetssvårigheter kan vara en omständighet som kan ha betydelse för vårdnaden.

Det kan även vara så att en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Är så fallet finns det stor risk att vårdnaden ges till den andra föräldern, föräldrabalken 6:7. Samma sak gäller om ena föräldern anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, föräldrabalken 6:8a.

Det finns, som ovan beskrivits, en del saker som domstolen tar hänsyn till vid bedömningen av om föräldrarna ska få gemensam vårdnad eller om ena föräldern ska få ensam vårdnad. Då jag inte vet er situation kan jag inte säkert svara på om ditt barns pappa har möjlighet att få ensam vårdnad, men av det som framgår av din fråga verkar det som att du varit mån om att hitta en hållbar lösning på er situation och försöker se till att din dotter får träffa sin pappa. Av det som framgår verkar det således inte finnas något skäl att ge pappan ensam vårdnad, men det är något som domstol får avgöra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (652)
2019-04-28 Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål
2019-04-25 Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?
2019-04-23 Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Alla besvarade frågor (69284)