Vad krävs för ensam vårdnad?

Hej! Har lite funderingar kring gemensam/ensam vårdnad.

Sambon och hans ex har gemensam vårdnad men hon har under alla år försökt att motarbeta umgänget med sambon och hävde att barnet inte mår bra hos honom osv, nu nekar hon till pass, ljuger om medicinering av barnet (hon är emot läkemedel så hon uppger att hon behandlar med läkemedel men ger naturpreparat), det senaste nu vägrade hon att svara på om hon ens behandlat barnet utan hänvisar till att "han bara får lita på att hon gör det hon ska". Hon har ringt till olika myndigheter och försökt svartmåla min sambo, inkl dagischefen, BVC, vårdcentral osv. Hon har heller inte informerat om att hon nu skaffat en ny sambo/pojkvän (vet inte om man måste informera om det?), då min sambo uppsökt läkare och en astmautredning startade på dotter ringde hon läkaren och bad dom lägga ned utredningen. Vidare ljuger hon om sina egna läkarbesök med dottern om sambons misstanke om sjukdom stämmer (exempelvis sökte hon för knävärk hos dottern medan min sambo trodde det var växtvärk, när läkaren sa att det var växtvärk informerade mamman att läkarna inte visste vad som var felet. Detta kunde vi sedan läsa oss till i journalen. )

Min fråga är; HUR långt kan en mamma få gå bara för att hon är mamma, innan vårdnaden ryker??

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Svensk barn-och föräldrarätt föreligger det en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra.

Denna presumtion kan man dock komma ifrån i de fall föräldrar inte kan enas och det leder till stora konflikter samt att barnet riskerar fara illa. Då gör domstolen en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande;

- Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare

- Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.

- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan.

Barnets bästa:
Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa.

Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa.

Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande:

- Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.

- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna

- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.

- Kontinuiteten för barnet

Detta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet och situationen i det enskilda målet.

Det är domstolen som gör bedömningen tillsammans med socialtjänsten och det är därför svårt för mig att kunna ge något svar på hur långt barnets mamma kan gå. En utredning om ensam vårdnad är väldigt omfattande och ingenting som sker över en natt. Det som domstolen lägger mest vikt vid är som sagt barnets bästa och risken för att barnet far illa.

Är din sambo intresserad av att få ensam vårdnad över barnet så kan kan hen ansöka om det vid tingsrätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”