Vad krävs för att uppnå verkshöjd?

Hej,

Jag vill använda mig av ett citat i en skulptur jag jobbar på. Citatet härstammar från en intervju där gitarristen Yngwie Malmsteen säger - "You know, remember, Less is more". And I always said, how can that be? How can less be more? That's impossible. More Is more!

Eftersom less is more och more is more är så generella ordspråk undrar jag om det citatet faller under tillräcklig verkshöjd för att jag skall vara tvungen att få skriftligt godkännande från upphovsman Yngwie innan jag producerar skulpturen?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är omdiskuterats vad som krävs för att något ska uppnå verkshöjd. Relaterat till din fråga så finns det ett intressant rättsfall från eu domstolen (C-5/08 Infopaq) där domstolen konstaterade att 11 ord kunde uppnå verkshöjd. Domstolen förklarade att orden när de betraktas separat inte utgör en intellektuell skapelse från upphovsmannens sida. Det är i stället genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa ord som upphovsmannen kan ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och som denne ges möjlighet att nå ett resultat som utgör en intellektuell skapelse.

Så även fast less is more och more is more är generella ordspråk så kan Yngwie genom dispositionen och kombinationen av ord i sitt citat ha uppnått verkshöjd.

Men det är tyvärr inte möjligt att veta om något har upphovsrättsskydd då detta är något som uppkommer automatiskt och inte något som registreras. Man får alltså inte reda på om ett verk har upphovsrätt förrän någon gör intrång.

Ser man till citat så finns det ett undantag från upphovsrätten i 22 § URL. Paragrafen förklarar att var och en får citera ut offentliggjorda verk i överenskommelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Enligt god sed anses det tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för sitt eget självständigt arbete när citatet görs som hjälpmedel för den egna framställningen. Man får alltså inte använda citat för att tillföra extra krydda utan de måste användas för att belysa något eller att man använder någons citat för att utveckla det vidare. Så i ditt fall så beror det på hur du använder dig av citatet i din skulptur.

Jag skulle ändå rekommendera dig att få tillåtelse innan du använder dig av citatet då det kan ha uppnått verkshöjd då domstolen fann i Infopaq målet att 11 ord kan vara tillräckligt för att uppnå verkshöjd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000