Vad krävs för att skydda ett hus mot utmätning, som har givits bort som gåva?

2021-07-08 i Utmätning
FRÅGA
Min dotter har fått ett hus i gåva av mig. I gåvobrevet skrev jag att gåvan ska vara skyddad för utmätning. Kan jag då vara helt säker på att kronofogdemyndigheten inte kan ta huset? Min dotter har nämligen hamnat i knipa utan att säga något till mig. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har i gåva givit ett hus i gåva till din dotter, och i gåvobrevet har du skrivit med att huset ska vara skyddat från utmätning. Jag tolkar din fråga som att du undrar om denna skrivning är tillräckligt för att kronofogden inte ska kunna utmäta huset för att få betalt för din dotters skulder.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns dels i Utsökningsbalken (UB), dels i Jordabalken (JB). Jag kommer igenom dessa regler och förklara vad de innebär, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga. I slutet av mitt svar kommer jag även skriva med en liten sammanfattning av mitt svar.

Vilken egendom utmäter Kronofogden?
Som huvudregeln så får Kronofogden utmäta den egendom som det framgår att den tillhör gäldenären, alltså den person som är skyldig pengar och då har skulder (4 kap. 17 § UB). Först och främst kommer Kronofogden utmäta sådana tillgångar som kan användas till att betala skulderna med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Sådana tillgångar är bland annat pengar, och sker genom exempelvis löneutmätning eller liknande. Detta betyder också att ett hus, som är fast egendom, inte kommer att tas i beslag i första hand. Skulle det dock inte finnas tillräckligt med andra tillgångar så kan dock Kronofogden begära utmätning av fast egendom, såsom hus eller andra fastigheter, som framgår tillhöra gäldenären (4 kap. 24 § UB).

Skydda egendom från utmätning
Undantag från huvudregeln som jag nämner ovan, kan vara om gäldenären har fått en gåva med ett gåvobrev där det tydligt står att ett överlåtelseförbud gäller. Ett sådant överlåtelseförbud innebär nämligen att Kronofogden inte kan utmäta gåvan då denna inte får överlåtas till någon. Viktigt att poängtera är att överlåtelseförbudet innebär därmed även att gäldenären inte heller själv får överlåta huset till någon annan genom gåva, byte eller försäljning (5 kap. 5 § 1 stycket UB).

För att gåvan ska vara skyddad mot utmätning, ska också gåvobrev som gäller fast egendom uppfylla vissa formkrav. Gåvobrevet ska först och främst vara skriftligt. Det ska också tydligt framgå i gåvobrevet att den fasta egendomen, i ditt fall huset, är just en gåva. Gåvobrevet måste dessutom undertecknas av både dig, som gåvogivare, och din dotter som är gåvomottagare (4 kap. 29 § JB samt 4 kap. 1-3 §§ JB).

Sammanfattning
För att egendom som gäldenären fått i gåva inte ska kunna utmätas av Kronofogden, ska det först och främst finnas ett giltigt gåvobrev där det tydligt står att egendom är just en gåva och som är undertecknat av både gåvogivare och gåvomottagare. Jag förstår det som, utifrån de omständigheter du nämner, att ett sådant giltigt gåvobrev finns angående det hus som du har gett din dotter. Det som dock är viktigt är att det dessutom i gåvobrevet tydligt framgår att gåvan är förenat med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet innebär att gåvan inte kan överlåtas till någon annan av gåvomottagaren genom köp, byte eller försäljning. Detta innebär i sin tur att Kronofogden inte heller kan utmäta huset, eftersom det inte får överlåtas till någon. Jag tolkar det som, utifrån det du nämner i frågan, att ett sådant överlåtelseförbud inte står med i ert gåvobrev som gäller för er dotters hus. Den enda skrivelse som står med i ert gåvobrev är att huset ska vara skyddat mot utmätning. Detta är inte att klassificera som ett överlåtelseförbud, då din dotter själv fortfarande kan överlåta huset till någon annan genom exempelvis försäljning. Svaret på din fråga är därmed nej, det är med störst sannolikhet inte tillräckligt att ni endast skrivit med att det hus som din dotter får i gåva ska vara skyddad mot utmätning, eftersom det måste klart framgå att ett överlåtelseförbud föreligger, som även gäller för din dotter.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Har du fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du alltid varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.
Du kan även kontakta oss via telefon på nummer: 08-533 300 04

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!
Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96401)