Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?

2020-11-13 i Köpavtal
FRÅGA
Hej, min pappa säger att han har skrivit över sin lägenhet på mig men jag har inget papper på att jag äger den. Vad ska jag göra för att få ett ägarbevis?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte vilken typ av lägenhet som ska överlåtas. Jag väljer att utgå från att det antingen rör sig om en bostadsrätt eller en ägarlägenhet då du nämner ägande. I det fall det är en bostadsrätt blir bostadsrättslagen tillämplig. Om det i stället är en ägarlägenhet blir jordabalkens (JB) bestämmelser tillämpliga.

Bostadsrätt

I bostadsrättslagens sjätte kapitel hittar man bestämmelserna om övergång av bostadsrätt. Där framgår det att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt ska upprättas skriftligen och undertecknas av både köpare och säljare, eller i detta fall givare och mottagare (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Avtalet ska även innehålla uppgift om vilken bostadsrätt överlåtelsen avser samt prisuppgift. När det gäller gåva, vilket jag antar är fallet här, kallar man avtalet ett gåvobrev. I stället för prisuppgift ska det framgå i avtalet att egendomen är en gåva. Det krävs även att den nye ägaren antas som medlem i bostadsrättsföreningen, annars är överlåtelsen ogiltig (6 kap. 5 § bostadsrättslagen).

Ägarlägenhet

När det gäller ägarlägenheter, dvs. tredimensionella fastigheter, är istället jordabalkens regler om fastighetsköp aktuella. Formkraven för fastighetsköp gäller även för gåva av fastighet (4 kap. 29 § JB). Det som krävs är att en köpehandling ska upprättas skriftligen med uppgift om köpeskilling, överlåtelseförklaring och vilken egendomen som avses. Köpehandlingen ska sedan undertecknas av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § JB). Efter att köpehandlingarna har skrivits under ska lagfart sökas inom 3 månader (20 kap. 1-2 §§ JB). För att en lagfartsansökan inte ska förklaras vilande är det även nödvändigt att överlåtarens underskrift bevittnas av två personer (20 kap. 7 § JB). När lagfarten sedan har beviljats är det ett bevis på att du står som ägare för fastigheten.

Slutsats

Som svar på din fråga krävs det alltså, oavsett om det är en bostadsrätt eller en ägarlägenhet, att ett gåvobrev upprättats som undertecknats av både dig och din pappa. Din pappas ord om att han skrivit över sin lägenhet på dig är alltså utan verkan om inget avtal har undertecknats. Därför råder jag dig att tillsammans med din pappa upprätta ett gåvobrev. Mallar för gåvobrev finns att köpa här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (199)
2021-04-29 Hur överlåter jag en del av min villa till min sambo?
2021-04-13 Får säljare neka bud
2021-04-04 Är ett avtal om köp av fastighet muntligt eller via sms giltigt?
2021-03-30 När är fastighetsköpet avslutat?

Alla besvarade frågor (92281)