Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?

FRÅGA
Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Försök och förberedelse till koppleri är straffbart

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms för koppleri (6 kap. 12 § första stycket BrB). Både försök och förberedelse till koppleri är brottsligt och straffbart (6 kap. 15 § första och andra stycket BrB).

För att dömas till försök till koppleri krävs det att någon påbörjat utförandet av brottet utan att detta kommit till fullbordan (23 kap. 1 § BrB). Det krävs även att en konkret fara eller en icke konkret fara som blivit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter förelegat.

För att bedömas till förberedelse till brott krävs att någon, med uppsåt att utföra eller främja brott, tar emot eller lämnar betalning för att täcka kostnader för brottets utförande eller tar befattning med något som varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet (23 kap. 2 § andra stycket BrB). Du kan dömas för förberedelse till koppleri om du exempelvis tar betalt för ett rum där du vet att koppleri bedrivs.

Misstankegraden beror på vilken åtgärd som ska vidtas

Vad som krävs för att någon ska ''bli misstänk'' är väldigt svårt att svara på eftersom det krävs olika misstankegrader för olika åtgärder. En person får exempelvis endast häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott medan det krävs skälig misstanke, vilket är en lägre misstankegrad, för husrannsakan. En åklagare kan endast åtala en person om det finns tillräckliga skäl för det, d.v.s. att bevisningen för gärningen är så stark att den kan läggas till grund för fällande dom (23 kap. 2 § RB). För att bli dömd för försök eller förberedelse till brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen utfört den brottsliga handlingen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Ställ gärna ännu en fråga om du inte fick svar på vilken misstankegrad som krävs för den åtgärden du hade i åtanke.

Vänligen,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96471)