Vad krävs för att man ska straffas för våld/hot mot tjänsteman?

2017-08-21 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag har suttit i fängelse för hot mot tjänsteman. Och jag är polisanmäld som misstänkt för hot mot tjänsteman igen för att jag hamnade i en konflikt med vittnet till min förra rättegång. Det som står i anmälan är att vid en larmsituation på min avdelning i fängelset blev jag hotfull mot vittnet kallat honom för könsord, spottade mot honom utan att träffa, slängde saker på golvet, slängde en tepåse som råkade träffa vittnet. Det blev så pga att jag va arg för att han vittnat mot mig i domstol och att jag nu råkade möta honom när jag inte ville att han skulle jobba på min avdelning. Är detta verkligen hot eller våld mot tjänsteman? Eller vad skulle jag kunna bli dömd för annars?
SVAR


Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Hot/våld mot tjänsteman


Brottet våld/hot mot tjänsteman finns i brottsbalken 17 kap. 1 § och innebär att man ska dömas om man genom våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning eller för att hindra eller hämnas myndighetsutövning.


Att detta hände i fängelset innebär att det var en person som var anställd av kriminalvården, vilket är en statlig myndighet. Kriminalvårdarnas arbete är typisk myndighetsutövning, eftersom det innefattar dagliga beslut om de intagnas tillvaro och en beständig maktposition över densamme.


Att du, som du skriver, har varit hotfull, kastat saker mot tjänstemannen samt spottat mot honom skulle av en utomstående betraktare (exempelvis en domstol) kunna ses som att du förgripit dig på honom i dennes myndighetsutövning, dvs i dennes dagliga arbete.


Troligtvis är det det hotfulla beteendet med förolämpningarna, kastandet av föremål, samt spottandet som i kombination har legat till grund för anmälan. De fyller dock troligtvis inte upp kriterierna för ”våld” mot tjänsteman, utan snarare hotbrottet.Övergrepp i rättssak


Det finns även ett annat brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall, nämligen övergrepp i rättssak, som återfinns i brottsbalken 17 kap. 10 §. För att dömas för detta brott ska man genom våld eller hot om våld, ha angripit någon för att denne bl. a avlagt vittnesmål vid myndighet eller domstol. Även andra gärningar än våldsliga, eller hot om sådana, som medför lidande, skada eller olägenhet för den angripne faller inom bestämmelsens omfång.


Eftersom du skriver att detta utfall som ligger till grund för anmälningen och brottsutredningen har sin grund i att tjänstemannen vittnade mot dig i ett tidigare mål, så kan det ses som någon sorts hämndaktion för detta. Om det inte är en hämndaktion för vittnesmålet, utan för att du har något personligt agg mot tjänstemannen i sig (trots att tjänstemannens vittnesmål förvisso bidragit till detta) och du lyckas bevisa detta för domstolen, så blir troligtvis inte brottet aktuellt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Om du har fler funderingar kan du lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?