Vad krävs för att man ska räknas som sambo?

Hej!

Jag har en fråga gällande sambolagen.

Jag hyr ut min hyresrät till en väninna (jag är man) både jag och hon är folkbokförda på hyresrätten. Jag vill säga upp min hyresrätten framöver.

Jag bor inte i hyresrätten. Vi båda har skrivit på ett hyresavtal för uthyrning i andrahand som jag tagit fram... Dock är det inte inskickat till min hyresvärd.

- inga gemensamma konton

- ingen chat historik / bortsett det gällande hyresrättens hyra.

Om jag köper en bostadsrätt kan min hyresgäst / vän yrka på att vi är sambo och bostadsrätten är tänkt för att vi ska bo i tillsammans och därmed kräva bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du och din vän inte kommer ses som sambor i lagens mening, varför det är så utvecklas nedan. Frågan regleras av sambolagen (SamboL) samt förarbetena till denna.

När föreligger ett samboförhållande

I 1 § SamboL definieras vilka förhållanden som räknas som samboförhållanden. Där kan man läsa att med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Här finns det tre faktorer som är viktiga för att fastställa vad ett samboförhållande innebär; "parförhållande", "gemensamt hushåll" och "stadigvarande bor tillsammans".

Vad betyder "parförhållande"?

Enligt propositionen till sambolagen tydliggörs att med parförhållande avses att två personer bor tillsammans i ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv (prop. 2002/03:80 s. 44). Detta innebär att det måste föreligga någon form av kärleksrelation mellan personerna i fråga, varför exempelvis rumskompisar faller utanför definitionen. Eftersom du och din vän inte har någon kärleksrelation utan bara är folkbokförda på samma adress skulle ni inte anses vara i ett parförhållande.

Vad betyder "gemensamt hushåll"?

Enligt samma proposition som ovan avses med gemensamt hushåll att de som bor ihop delar på sysslor och utgifter. Det ska föreligga antingen gemensam ekonomi eller ett tydligt ekonomiskt samarbete (prop. 2002/03:80 s. 44). Eftersom din vän hyr lägenheten av dig och verkar betala hela hyran kan det inte klassificeras som att ni har ett ekonomiskt samarbete, utan det krävs att du och ni delar på utgifter för bostaden och andra nödvändigheter.

Vad betyder att "stadigvarande bo tillsammans"?

Att två personer är folkbokförda på samma adress innebär att det föreligger presumtion för att de bor tillsammans. Om du kan bevisa att du faktiskt bor på annan plats än där du är folkbokförd så kommer presumtionen brytas och ni kommer inte anses bo stadigvarande tillsammans. För att visa detta kan hyresavtalet som du och din vän skrivit vara ett bra bevismedel.

Slutsatsen av detta

Eftersom du och din vän inte är i ett parförhållande och inte kan anses ha ett gemensamt hushåll skulle ni inte anses vara sambor och någon bodelning kommer därför inte bli aktuellt. Om din vän skulle hävda att ni är sambor har du ett bra bevisläge eftersom du har ett hyresavtal för uthyrning i andra hand, kan uppvisa att ni enbart samtalar om hyran genom din chatthistorik och inte har några gemensamma konton eller annat som skulle tyda på en delad ekonomi eller ekonomiskt samarbete. Om inga andra omständigheter föreligger, som du inte har skrivit med här, kan du vara lugn över situationen och behöver inte oroa dig för detta.


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning