FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal12/12/2018

Vad krävs för att man ska omfattas av sambolagens regler om bodelning?

Jag köpte en fastighet 2009. En vän tillika arbetskollega var med och bevittnade köpebrevet. Jag bodde ensam på fastigheten fram till 2012. Min vän och arbetskollega bodde i Paris och levde med andra kvinnor fram till 2012 då han plötsligt skrev sig på fastigheten. Som arbetskollegor kände vi varandra väl. Vi hade vars en ekonomi, vars ett sovrum, och eget umgänge och ingen vardag tillsammans. Jag öppnade ett konto och bad min vän att sätta in pengar där till " hyra". Pengar kom in lite varje månad. Aldrig samma belopp. 2014 ville jag att min vän och arbetskollega skulle flytta vilket han vägrade och fortsatt vägrar göra. Nu skall vi plötsligt bodela och han begär att få överta huset. Kan han göra så

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Bodelning kan endast ske inom ramen för ett äktenskap eller ett samboförhållande. En grundläggande förutsättning för bodelning är alltså att man enligt lag är gift eller sambo. Du och den här personen är inte gifta såvitt jag kan förstå och i lagens mening är ni inte sambos heller. Det räcker nämligen inte med att man delar bostad för att man ska anses vara sambos, enligt lagen ska man stadigvarande bo tillsammans i ett parförhållande och ha gemensamt hushåll för att vara sambos i lagens mening (1 § sambolagen).

I ert fall hade ni inget romantiskt förhållande, ingen gemensam vardag och delad ekonomi. Under sådana förhållanden kan ni inte på något sätt anses vara sambos. Därmed är varken äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om bodelning tillämpliga på er.

Det finns ingen annan regel i lagen som den här mannen kan åberopa som grund för att han skulle få ta över huset. Att vara hyresgäst i någon annans privata fastighet kan inte leda till ett anspråk på äganderätt till fastigheten.

Svaret är alltså nej, han kan absolut inte göra så här.

Lawline RådgivareRådgivare