Vad krävs för att man ska få odla industrihampa på ett lagligt sätt?

Vad säger lagen? Får man som privatperson odla industrihampa på liten yta: 2 -10 m2? Är det lagligt? Vilka regler finns att följa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt att odla industrihampa på en liten yta och för privat bruk?

För att få odla industrihampa krävs alltid tillstånd från jordbruksverket. Dessutom måste man ansöka om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa, oavsett vilken av de lagliga sorterna det rör sig om. För att en ansökan om gårdsstöd ska beviljas krävs att den avser en areal på minst fyra hektar. En så liten yta som 2 - 10 m2 räcker alltså inte för att du ska kunna odla industrihampa på ett lagligt sätt. Att arealen måste vara minst fyra hektar framgår av förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §.

Att odla (industri)hampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket kan räknas som narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen 1 §. Att skörda och förvara eller sälja hampan kan också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse. Om man odlar hampa på ett olagligt sätt är det alltså väldigt sannolikt att man begår ett brott, för vilket straffet är böter eller fängelse.

Svaret på din fråga är alltså att det inte är lagligt att odla industrihampa på det sätt som du beskriver i din fråga, eftersom du inte kommer att beviljas gårdsstöd av jordbruksverket p.g.a. för liten areal.

Om du vill veta mer om kraven som måste vara uppfyllda för att du ska få odla industrihampa på ett lagligt sätt skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med jordbruksverket. På nedanstående webbsida hittar du särskild information om vad som gäller för odling av hampa.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar2018/gardsstodochstodratter/markforodlingavhampa.4.4dfd5d3a1526082877ce8d7.html

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo