Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?

2017-06-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
hejjag har en undrar hur man går till verka om man vill ha ensamvårdan. jag söker detta pga av min sambo är sjuk han har en utredning på gång han har någon form av demens. tacksam för svar omgånde. han bor tyvärr fortfarande hos mig men jag orkar inte så mycket själv han är bara 55 år
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § föräldrabalken (FB)).

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnad har rätten möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten ska då fästa särskild vikt vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § FB). Om den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam (6 kap 8a § FB).

Som föräldrar har man även möjlighet avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad av barnet. Detta kräver att avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet (6 kap 6 § FB).

Sammanfattningsvis kan konstateras att ensam vårdnad endast förordnas om det vore oförenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (854)
2021-07-31 Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare
2021-07-31 Skäl för ensam vårdnad
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?

Alla besvarade frågor (94588)