Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?

hej

jag har en undrar hur man går till verka om man vill ha ensamvårdan. jag söker detta pga av min sambo är sjuk han har en utredning på gång han har någon form av demens. tacksam för svar omgånde. han bor tyvärr fortfarande hos mig men jag orkar inte så mycket själv han är bara 55 år

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § föräldrabalken (FB)).

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnad har rätten möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten ska då fästa särskild vikt vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § FB). Om den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam (6 kap 8a § FB).

Som föräldrar har man även möjlighet avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad av barnet. Detta kräver att avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet (6 kap 6 § FB).

Sammanfattningsvis kan konstateras att ensam vårdnad endast förordnas om det vore oförenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000