Vad krävs för att jämkning av testamente ska godkännas

2021-02-28 i Testamente
FRÅGA
Mor avliden februari 2018, far lever. Testamente finns som är mycket orättvist mot tre av oss fem i syskonskaran. Jag skrev under " att jag delgivits testamentet men kräver jämkning". Två syskon godkände och de andra två skrev " godkänner testamentet men vill ha sin laglott". Då mer än sex månader har gått undrar jag om min yrkande av jämkning inte längre gäller? Vad blir följden då far går bort? Hur kan jag agera?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att begära jämkning krävs bara att de som har rätt till laglott "ger sitt anspråk tillkänna" till testamentstagaren (7 kap. 3 § 3 st. Ärvdabalken). Det betyder alltså att så länge testamentstagaren bevisligen blev informerad om kravet på jämkning inom 6-månadersfristen så gäller jämkningskravet.

Så som jag tolkar din fråga skrev ni på delgivningshandlingarna inom 6-månadersfristen. Enligt min bedömning har ni då tillkännagivit att ni vill jämka testamentet och har alltså rätt till jämkning.

Du undrar också om din fars bortgång. För att jag ska kunna svara på den frågan måste du precisera lite mer vad din fråga gäller. Du är välkommen att antingen prova att ställa en följdfråga som en kommentar eller skriva en ny fråga. Rent allmänt gäller att om föräldrarna var gifta kommer laglotten att kunna begäras ut som efterarv efter din fars död (7 kap. 3 § 2 st. Ärvdabalken), om de inte var gifta ska laglotten begäras ut direkt.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96616)