FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/05/2015

Vad krävs för att gåva ska räknas som enskild egendom vid bodelning?

Hej

Bodelning pga skilsmässa på gång och då finns några frågor.

Efter några år som gifta köpte vi en fastighet. Till detta ville mina föräldrar hjälpa mig med ca 20% av köpesumman. Det var tänkt som en gåva till mig om jag skrev ett äktenskapsförord vilket jag inte ville. Vi enades då om att det var ett lån. Vilket krav på dokumentation finns. Kan jag hävda enskild egendom då detta var tänkt som enskild egendom?

Mina föräldrar har även under många år pensionssparat åt mig. Det är enkelt att se att alla transaktioner till detta konto kommer från deras konto. Det är mao en gåva till mig. Skall detta ingå i bodelningen?

Tacksam för hjälp då det visat sig att hon är ute efter att få så mycket pengar som möjligt :-( oavsett om hon har rätt till dessa.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Äktenskapsbalken 7 kap 1 § så är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods, och i 7 kap 2 § räknas upp vad som utgör enskild egendom. När det gäller gåva så krävs för att den ska räknas som enskild egendom att givaren angett som villkor att gåvan ska vara enskild egendom (p. 2). Det ska då framgå av gåvobrevet/handlingen som ligger till grund för gåvan.

Så pengarna nu enades om var ett lån när du inte accepterade villkoret att skriva äktenskapsförord är inte enskild egendom. Däremot så om det är ett lån så har du en skuld till dina föräldrar på beloppet, och i samband med bodelningen så när era andelar i boet beräknas så ska först den sk skuldtäckningen ske enligt ÄktB 10 kap 3 §. Den innebär att värdet på vardera makens egendom minskas med de skulder den maken har. Det överskott som blir kvar för vardera make läggs ihop, och delas sedan i hälften och vardera maken tar varsin hälft. Så din del av giftorättsgodset kommer att minskas med skulden, innan det läggs ihop för hälftendelning med din fru.

Vad gäller det pensionssparande dina föräldrar har bekostat så själva insättandet av pengarna är en gåva och då den inte är villkorad så är den inte enskild egendom. Det framgår inte om dina föräldrar satt in pengar på ett vanligt bankkonto åt dig, eller på ett pensionssparskonto?

Enligt ÄktB 10 kap 3 § stycke 3 så kan en rätt till pension på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen. Det kan ske om det med hänsyn till makarna ekonomiska situation och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick i bodelningen. Samma sak gäller för pensionsförsäkring om det utbetalade beloppet sen ska beskattas som inkomst och det gäller ålders- eller sjukpension.
Om de enbart satt in pengar på ett vanligt bankkonto men avsett det för din pension, då är pengarna att se som giftorättsgods.

Men enskild egendom är inte pengarna från de situationer du beskriver, då skulle dina föräldrar ha behövt ange det som villkor i gåvobrevet. Det har som jag förstår av frågan inte skett för pensionen, och vad gäller lånet så var det ju där uttalat att det inte var en gåva då du inte var tillfreds med villkoret för gåvan (som utefter vad jag begriper det hade gjort den till enskild egendom). Man kan tyvärr inte ändra sig i efterhand och då bestämma att det ändå ska vara enskild egendom. Däremot får du skuldtäckning för lånet till dina föräldrar, och vad gäller pensionen så beror det på i vilken form det pensionssparat men ev kommer inte hela pensionssparandet ingå i bodelningen.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”