FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv27/04/2022

Vad krävs för att gåva inte ska avräknas som förskott på arv?

Hej, jag hjälper min dementa mor med allt och undrar hur jag ska sköta egendom utomlands nu eftersom hon vill sälja det och ge pengarna till mig för att jag tar hand om henne mest. Hon har ett till barn men denne har ingen kontakt med oss. Jag vet att denne har rätt till laglotten och det är OK men hur sköter jag något sådant på lagligt vis nu? Jag är i processen dessutom att bli god man för min mor.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allt som din mamma ger dig som bröstarvinge ska enligt huvudregeln avräknas som förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Om din mamma vill ge dig pengarna för egendomen utan att de ska räknas av från ditt övriga arv hade jag gett er rådet att upprätta ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det skrivas in att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv.   

Som du själv nämner kan din mamma inte göra din syster arvlös, utan din syster har rätt till sin laglott dvs hälften av vad hon fått annat, 7 kap 1 § ÄB. Skriver din mamma testamente att din syster inte ska ärva något har din syster möjlighet att klandra testamentet och få ut sin laglott på det viset. 

Om du tillträder som god man har din fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga och kan göra vad hon vill med sina tillgångar t.ex. ge större pengasumma i gåva, 11 kap 4 § föräldrabalken. Det är dock viktigt att det klart ska kunna framgå att din mamma kan uttrycka sin vilja om att ge dig gåvan och vara medveten om vad gåvohandlingen innebär. Det finns vissa gåvor som kräver överförmyndares samtycke men en pengasumma är inte en av dem. Det alternativ som ger minst utrymme för din syster att försöka bestrida gåvan är om gåvan ges innan du inträder som god man. Går inte detta att genomföra gåvan innan dess behåller din mamma sin rättshandlingsförmåga även med god man men behöver kunna uttrycka sin vilja. Din syster kan annars försöka angripa gåvohandlingen med intressekonflikten att du även är din mammas god man, men med stor sannolikhet utan framgång eftersom gåvan inte heller kräver överförmyndares samtycke. 

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Jessica SarhedeRådgivare