Vad krävs för att förlora vårdnaden?

2021-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
6 kap. 7 § föräldrabalkenHej, jag är gravid i vecka 9 och vill behålla barnet men pappan är starkt emot det även om jag sagt att jag inte kräver något av honom utan är villig att ha detta barnet själv. Vi har ingen romantisk relation och ser inte att det skulle förändras i framtiden heller, att detta hände var ren oförsiktighet från bådas sida. Vilket båda var väl medvetna om redan i förväg. Han säger att han inte vill ha barnet alls, men om jag föder det kommer han genomgå ett faderskapstest för att sedan gå till rätten för att försöka få ensam vårdnad om barnet då han hellre har "sitt oönskade barn själv" framför att dela vårdnaden eller låta mig ha egen vårdnad. Han hotar även med att ta sitt liv då han inte vill leva med skulden av att utsätta ett barn för så dåliga förutsättningar som han anser att en ensam mamma skulle ge. Till den saken hör att jag har en pågående skuldsanering, men i övrigt en god och stabil inkomst och är absolut redo att bli mamma men han anser att just min ekonomi är ett problem vilket jag vet att den inte är. Jag undrar egentligen vad jag eventuellt kan riskera om jag fullföljer graviditeten? Finns det en risk att jag förlorar barnet helt? Jag vill inte förstöra hans liv, som han så fint säger att jag gör med detta, men en abort för mig känns som något oerhört svårt och knappt tänkbart att genomgå.Tacksam för alla råd ni kan ge!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du och barnets pappa inte är gifta kommer du att få ensam vårdnad om barnet när barnet är fött (6 kap. 3 § föräldrabalken).

Pappan kan därefter om han vill via rätten ansöka om gemensam vårdnad och umgänge med barnet (6 kap. 5, 15 a §§ föräldrabalken). Ni kan även tillsammans via familjerätten i er kommun komma överens om vårdnads och umgängesfrågan. Där kan ni skriva ett avtal som reglerar vårdnaden och umgänget, avtalet får efter ett godkännande av socialnämnden samma rättsverkan som en dom.

Gällande vårdnaden kan gemensam vårdnad utebli om rätten anser att det föreligger så pass grova icke övergående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna att gemensam vårdnad skulle påverka barnet negativt. Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Ett barn har även rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken), finns det inga starka skäl som säger emot kommer pappan till barnet få rätt till umgänge om han begär det.

Det krävs mycket för att en förälder ska fråntas vårdnaden, så som ett pågående missbruk eller annan försummelse som medför fara för barnets hälsa och utveckling (6 kap. 7 § föräldrabalken). Det finns ingenting som tyder på att du skulle fråntas vårdnaden över ditt barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95720)