Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?

2019-07-30 i Faderskap
FRÅGA
Vi är 6 halvsyskon till samma far. Pappa har dock inte skrivit på faderskapet för en av syskonen. Hon är idag 29 år och pappa lever än så länge. Vi vill säkerställa hennes arvsrätt som bröstarvinge och undrar vad som krävs? Räcker det att han skriver på ett faderskapsbevis hos skatteverket med två vittnen eller måste ett DNA-test genomföras? Tack för hjälpen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom hans faderskap inte blev fastställt vid födseln kan det fastställas nu på två olika sätt – genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § första stycket FB). Jag kommer att redogöra för kraven enligt de båda tillvägagångssätten nedan.

Fastställelse av faderskapet genom bekräftelse
En faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Eftersom din syster är myndig behöver bekräftelsen sedan endast godkännas skriftligt av henne själv. (1 kap. 4 § första stycket FB). För information om var ärendet handläggs där man bor kan man vända sig till sin hemkommun.

Fastställelse av faderskapet genom domstolsbeslut
Faderskapet kan även fastställas genom en dom på tre olika grunder:
- om det är utrett genom en genetisk undersökning att han är barnets far (1 kap. 5 § första punkten FB)
- om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § andra punkten FB)
- om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § tredje punkten FB)

Först efter att faderskapet fastställts genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut kan Skatteverket registrera det. Du kan läsa mer om fastställelse av faderskap här.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (303)
2020-03-27 Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?
2020-03-19 Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?
2020-03-08 Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit
2020-02-29 Hur häver man ett bekräftat faderskap?

Alla besvarade frågor (78751)