Vad krävs för att få ett svenskt medborgarskap?

Hej, jag är en flyktning som har fått avslag. Har varit gift med en svensk man i 3 år, vi har bott tillsammans i fem år, under en viss tid var jag papperlös. Jag har en giltigt pass och är över 18. Har jag rätt till svenskt medborgarskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om du har rätt till svenskt medborgarskap. Rätten till medborgarskap regleras i Medborgarskapslagen (MedbL)

Krav för att få ett svenskt medborgarskap

Du ska beviljas svenskt medborgarskap om du kan styrka din identitet, har fyllt arton år, har ett permanent uppehållstillstånd, har haft din hemvist i Sverige under en viss tid, samt förväntas ha ett hederligt levnadssätt (1 kap. 11 § MedbL). Av din fråga framgår det inte tillräckligt med information för att med säkerhet kunna konstatera att samtliga av dessa krav är uppfyllda, men de flesta krav är det.  

Undantag angående kraven

De fem krav som nämnts ovan är inte absoluta utan det finns undantag. Ett av undantagen är exempelvis om sökande är gift med en svensk medborgare, vilket du i detta fall skriver att du är. (1 kap. 12 § första stycket MedbL). Om du dock inte har uppfyllt kravet på styrkt identitet, gäller undantagen endast om du har bott i Sverige i minst 8 år, och kan göra den sannolikt att din uppgivna identitet är riktig (1 kap. 12 § andra stycket MedbL).

Rekommendation

Eftersom du har fått avslag har du som huvudregel rätt att överklaga beslutet (1 kap. 26 § MedbL). Hur du går tillväga för att överklaga beslutet kan du läsa mer om här. Jag kan som sagt inte med säkerhet säga att du uppfyller samtliga krav, då din beskrivning av situationen inte är tillräckligt utförlig. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”