Vad krävs för att få ensam vårdnad i en vårdnadstvist?

2017-04-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Min sambo och jag har valt att separera. Vi har två gemensamma barn 11,9 år gamla. Hennes jobb innebär oregelbundna arbetstider dvs 3 skifts arbete. FM från kl.05.00 - 16.00 EM 13.00-23.00 Natt från kl,21.00-07.00 Mitt jobb är vanligt dagtidsarbete. Jag hinner med både lämna barnen på fritids / skolan samt skjutsa dem till deras fritidsaktiviteter. Vi kan inte komma överens om gemensam vårdnad. Hur stor chans har jag att få ensamvårdnad??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge med föräldrar behandlas idag utifrån vad som är bäst för barnen. Denna bestämmelse hittar du i föräldrabalken 6 kap. 2a §, och här framgår vissa omständigheter som man framför allt ska visa hänsyn till i en vårdnadstvist. Det som omnämns är risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. Hänsyn ska även visas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vanligtvis anser man att det bästa för barnen är gemensam vårdnad så att barnen får bibehålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna.

I ert fall verkar det dock som att en lösning genom gemensam vårdnad inte går att få igenom. När domstolen i dessa fall ska anförtro vårdnaden av barnen till en av föräldrarna ska den göra en samlad bedömning av alla omständigheter, framför allt de ovan nämnda, som kan vara relevanta för en förälders lämplighet och förmåga att vårda barnet och tillgodose dess behov.

Utifrån vad jag fått veta om er situation verkar det heller inte finnas några risker för att barnen olovligen förs bort, utsätts för övergrepp eller annars far illa. Därför kommer detta troligtvis att bli en svår bedömning för domstolen som kommer att behöva avgöras av andra omständigheter.

Viktigt att poängtera här är att bedömningen alltid görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, och därför prövas inte samma saker i varje vårdnadstvist. Med hänsyn till att olika familjer har olika levnadssätt och levnadsvillkor så skiljer sig bedömningarna åt beroende på det enskilda fallet, med undantag för de i FB 6 kap. 2a § generella och viktiga omständigheterna i barnens intresse(se ovan).

Rent generellt är möjligheten att kunna lämna/hämta på skola och fritidsaktiviteter och på så vis möjliggöra för barnen att ha en normal vardag en fördel, men ingenting som ensamt avgör saken. Om en förälder visar tendenser till att sabotera barnens umgänge med den andra föräldern och på så sätt äventyrar barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna(se ovan) är det en nackdel för den föräldern.

Andra omständigheter som ofta tas i beaktning och läggs till grund för bedömningen är föräldrars tidigare brottslighet, tidigare våldsproblematik inom och utanför hemmet, förutsättningar för ekonomisk och social trygghet osv. Det handlar i mångt och mycket om att föräldrarna måste kunna visa att de är lämpliga vårdnadshavare och kan tillgodose barnens behov av en god fostran, trygghet och relation med den andra föräldern.

Avslutningsvis kan sägas att även barnens egna vilja kan spela roll för utfallet av tvisten, men vanligtvis brukar denna vara aktuell när barnen är lite äldre, exempelvis i tonåren (se FB 6 kap. 2a § sista stycket).

Sammanfattning

Dina möjligheter till att kunna hämta och lämna barnen på skola och fritidsaktiviteter pekar till din fördel, men jag kan tyvärr inte ge dig mer vägledning i tvisten än så utifrån vad jag fått veta. Domstolen kommer att behöva göra en heltäckande bedömning av vem av er föräldrar som ska anförtros vårdnaden och det vore dumt av mig att sitta och gissa handlöst hur utfallet blir.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte så är det bara att lämna en kommentar i kommentarsfältet här nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94351)