FrågaFAMILJERÄTTGod man29/03/2020

Vad krävs för att få en god man?

Hej

Jag undrar vad krävs för få en god man?

Jag miste min mamma hastigt dec-18 och helt i chock än ensam ta hand om allt och en släkting bråkar. Jag har fått för några årsen sjukersättning pga deprission och nedsatt förmåga. Jag får ej ihop hur allt fungerar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels vill veta allmänna krav för att få en god man och dels om du själv skulle kunna få en god man (eftersom du beskriver hur din egen situation ser ut).

När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till föräldrabalken (FB).

Allmänna krav för att få en god man

Domstolen kan besluta om att en god man ska förordnas om det behövs för att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, FB 11 kap. 4 § första stycket. Att bevaka sin rätt innebär att få den hjälp som den enskilde har rätt till enligt samhället. Förvalta sin egendom kan vara att till exempel betala räkningar. Sörja för sin person är att se till så att den enskilde har det bra. Om det behövs innebär att godmanskap anses behövas om den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt.

För att få en god man krävs även att det finns ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga att ta tillvara på sin egen rätt. Det krävs även att det finns ett samtycke från den enskilde som ska ha en god man, FB 11 kap. 4 § första stycket.

Har du rätt att få en god man?

Du skriver att du har fått sjukersättning på grund av depression och nedsatt förmåga. Eftersom depression är en sjukdom och denna har gjort att du har nedsatt förmåga är dessa kriterier uppfyllda. Som tidigare nämnt så förordnas en god man om det behövs vilket betyder att om du skulle kunna få hjälp på annat sätt så kan domstolen anse att du inte behöver en god man. Du skriver däremot att du är ensam om att ta hand om allt och att du dessutom har en släkting som bråkar. Detta tolkar jag som att du inte har anhöriga eller liknande som du kan få hjälp av. Du behöver fundera på om du har några andra sätt att få hjälp på, till exempel genom att få kontaktperson via socialtjänsten eller kunna ge fullmakt till någon du litar på. Det är först när du inte har andra sätt att få hjälp på som godmanskap kan bli aktuellt.

Att ansöka om god man

Om du inte har andra sätt att få hjälp på så kan du på eget initiativ ansöka om att få god man, FB 11 kap. 15 § första stycket. För att ansöka om godmanskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om god man. Om du vill veta mer om själva ansökan om godmanskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här.

Sammanfattning

De allmänna kraven för att få en god man är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det måste finnas ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga och den som ska ha god man måste ge sitt samtycke. Även om alla dessa krav är uppfyllda så har man inte alltid rätt att få god man om man kan få hjälp på annat sätt. Utifrån det du skriver skulle jag bedöma att du har rätt att få en god man så länge du inte kan få hjälp på annat sätt. Du kan ansöka om att få god man själv genom att antingen kontakta överförmyndaren i din kommun eller genom att ansöka direkt till tingsrätten där du bor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?