Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

2020-12-21 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par som för många år sedan skrev ett testamente. Vi fick hjälp av en advokat att skriva testamentet . Det gick bra enligt advokaten att min syster och svåger var testamentvittnen. De undertecknade testamentet men visste ej vad det innehöll. Nu undrar jag om testamentet är giltigt?Mvh
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

För att besvara er fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB.

Jag kommer nedan att använda mig av termen "testator" vilket är den person som har skrivit testamentet.

Hur upprättas ett giltigt testamente?

Hur ett testamente ska upprättas framgår av 10 kapitlet ÄB. I 10 kapitlet 1 § ÄB framgår det att det finns två krav för att ett testamente ska anses upprättat:

1) Testamentet ska upprättas skriftligen, och

2) Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.

Vittnena ska närvara samtidigt och de ska skriva under med sina namn. De ska veta att det är ett testamente de skriver under men de behöver inte veta vad som står i testamentet.

Det kan också vara bra om vittnena förutom sin namnunderskrift även antecknar t.ex. datum och ort, detta för att ha ett bättre bevisläge om någon skulle hävda att testamentet är ogiltigt. Detta är dock inget krav utan endast ett sätt att underlätta en eventuell framtida bevisprövning (10 kapitlet 2 § ÄB).

Vem får vara vittne?

För att få vara vittne måste man vara över 15 år och man får inte lida av en sådan psykisk störning som gör att man saknar insikt om innebörden av att vara vittne.

Det finns dock vissa personer som inte får vara vittne till testamente även fast de ovan nämnda kraven är uppfyllda (10 kapitlet 4 § ÄB). Dessa personer är:

- Den som är make eller sambo till testatorn.

- Den som är släkting till testatorn i rakt upp- eller nedstigande led, alltså testatorns mor/far, mor- och farföräldrar, barn/barnbarn osv.

- Den som är gift med testatorns släkting i rakt upp-eller nedstigande led.

- Den som är syskon till testatorn.

- Den som förekommer i testamentet, alltså om testatorn testamenterat något till en person så får den personen inte vara vittne.

- Den som har en make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- eller nedstigande led som förekommer i testamentet.

- Den som har en make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- nedstigande led som är gift med någon som förekommer i testamentet.

I ert fall

Att din syster och svåger inte vetat om vad som stod i testamentet spelar ingen roll, det räcker att de är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar.

Att det är din syster som är vittne är dock problematiskt. Som jag redogjort för ovan så får inte ett syskon till testatorn vara vittne. Jag skulle därför rekommendera er att upprätta ett nytt testamente med andra vittnen för att inte riskera att testamentet blir ogiltigförklarat.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91063)