FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/03/2023

Vad krävs för att ett skattebrott ska betraktas som grovt?

Hej, Jag lurar på en fråga om skattebrott (eller annat tillämpligt lagrum). Är det brott av normalgraden eller grovt brott om jag säljer min bostad men aktivt och medvetet väljer att inte ta upp reavinsten i deklarationen? Beloppet som uteblir för staten är ca 1 miljon kronor. Det trixiga här (som jag ser det) är att det enda rekvisitet som uppfylls för grovt brott är summan, men inget annat. Det rör sig om en engångsföreteelse och alltså ingen systematik i övrigt.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad krävs för att ett skattebrott ska betraktas som grovt?

Precis som du är inne på finns det vissa utgångspunkter för att avgöra om det ska klassas som ett grovt skattebrott (Skattebrottslagen 4 § andra stycket). Enligt förarbeten så sätts en gräns för att ett brott ska klassas som ett grovt skattebrott vid tio prisbasbelopp (Prop. 1995/96:170 s.327).


Prisbasbeloppet för 2023 är satt till 52 500 kr. 10 x 52 500 = 525 000. Enligt förarbeten borde således 1 000 000 kr vara tillräckligt för att uppnå grovt skattebrott även om det enda rekvisitet du uppnår är gällande mycket betydande belopp med tanke på hur stor summa det rör sig om. 


Hoppas du fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo