Vad krävs för att ett giltigt avtal ska finnas vid köp av hus?

2017-02-26 i Köpavtal
FRÅGA
Hej! Ja lät min före detta pojkvän köpa in sig i mitt hus hälften av det priset som jag köpte huset för, inte vad huset var värt vi själva försäljningen, vi gjorde därefter ett muntligt avtal att jag skulle få köpa ut huset så att han bara går skuldfri men att han inte skulle tjäna några pengar på det. Anledningen till att han köpte in sig var att vi skulle renovera huset. Vi har gått isär nu och jag står på hela lagfarten, han har skrivit under papperna att jag nu är ensam ägare till huset. Ett par veckor senare så har han ändrat sig och vill ha hälften av vad huset är värt nu. Det är nog snarare han föräldrar som tyckt att han ska ha hälften.Till saken hör också, att under detta 1,5 år som vi har renoverat är det bara min släkt och familj som spenderat alla lediga stunder i huset, han föräldrar har inte vart här en enda gång.Gäller inte vårat muntliga avtal som både banktjänsteman, föräldrar, jurist, vänner har hört honom avtala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller vad som krävs för att ett avtal om köp av hus ska vara bindande är det i Jordabalkens 4 kap. vi hittar relevanta regler.

Krav på skriftligt avtal
Det är ett krav att avtal om köp och försäljning av fastigheter måste göras genom att skriftligt avtal som undertecknas av både säljare och köpare (4 kap. 1 § Jordabalken). Om man överenskommit om ett annat pris än det som anges i avtalet är den överenskommelsen ogiltig. Ni kan alltså inte avtala om ett annat pris än det som ni slutligen skriver ner i själva köpeavtalet. Köp som inte uppfyller dessa krav är ogiltiga.

Sammanfattningsvis så gäller inte ert muntliga köpeavtal där ni har bestämt vissa villkor om bl.a. köpeskilling.

De papper han har skrivit under
Som jag förstår dig har han skrivit under ansökan om ändring av lagfart. Har ni då samtidigt skickat in någon from av köpehandling så har ni redan en som du kan använda. Han kan inte ändra sig om han redan skrivit under ett avtal.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (190)
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?
2020-11-13 Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (88164)