vad krävs för att ett fastighetsköp ska vara giltigt?

FRÅGA
Är ett köp giltigt om det i köpekontraktet står att det område som säljs är en del av fastigheten X, antingen område A eller område B. Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett köp av en fastighet är bindande. Samt om de uppgifter du nämner är korrekta uppgifter i en köpehandling. Om jag har uppfattat dig fel så rekommenderar jag dig att ställa en ny gratisfråga.

Regler om köp av fastighet finner du i jordabalken (JB).

När det gäller köp av fastigheter så finns det formaliakrav på köpehandlingen för att köpet ska vara bindande (4 kap. 1§ JB). Köpehandlingen ska skrivas under av båda parter och sedan ska den innehålla följande:

-priset för köpet av fastigheten samt uppgift om vilken fastighet det gäller, lämpligen en fastighetsbeteckning

-en förklaring av säljaren att den avser att sälja fastigheten till köparen

Det finns inget krav på att köpehandlingarna ska bevittnas inom ramen för 4 kap. 1§ Jordabalken, däremot så krävs det att säljarens underskrift bevittnas för att ni sedan ska kunna få lagfart (20 kap. 7§).

Även en make eller sambo kan behöva lämna skriftligt samtycke i vissa fall (7 kap. 5§ Äktenskapsbalken och 23§ sambolagen).

Tänk även på att om ni har så kallade svävarvillkor, vilket kan vara till exempel att om köparen inte får sin gamla bostad såld så ska affären inte gå igenom. Det är helt enkelt villkor som gör att affären "svävar", den är beroende av de villkoren. Då ska dessa skrivas in i både köpebrev och har ni ett köpebrev också så måste de tas med där, annars är de inte juridisk bindande (4 kap. 3§ 1p JB).

Därmed är det viktiga att allt detta finns med i din köpehandling. Det som verkar vara frågan här är huruvida rätt fastighetsbeteckning är med i ditt fall. Då är det jätte viktigt att du kollar upp att de skriver in den fastighetsbeteckning som faktiskt gäller för din fastighet eller en annan tydlig beskrivning av vilken fastighet det är.

I din fråga så låter det också som att köpehandlingen är utformad som att du ska köpa en del av en fastighet, vilket inte är tillåtet enligt huvudregeln (1 kap 1§ 2st JB). Ska man köpa del av fastighet så måste en fastighetsbildning ske enligt fastighetsbildningslagen.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (277)
2021-04-21 Köpekontrakt och köpebrev
2021-04-18 Kan jag hyra ut två bostäder och göra dubbla avdrag?
2021-04-11 Formkrav för fastighetsköp och sämjedelning av fastighet
2021-03-21 Får barn under 18 år köpa ett hus för egna pengar?

Alla besvarade frågor (91415)