FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/04/2018

Vad krävs för att en sambo ska få överta den gemensamma bostaden vid samboförhållandets upphörande?

Hej. Min vän och dennes sambo ska separera (ej gifta) och de har ett hus tillsammans och två barn. Den ene vill köpa ut den andre, men den andre vill inte att han ska få behålla huset oavsett. Hur ser lagen ut i detta ärende?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Om inte dina vänner skrivit ett samboavtal med specifik reglering kring deras egendom så gäller istället reglerna i sambolagen.Sambolagen


Först är det viktigt att ha klart för sig att all sambornas egendom inte ska delas upp vid samboförhållandet upphörande, utan det är enbart samboegendomen. Samboegendom är bostad och bohag (dvs bostad och möbler i princip) som anskaffats för det gemensamma hemmet. Exempelvis en villa som den ena sambon ägde innan samboförhållandet inleddes utgör inte samboegendom eftersom den inte anskaffats i syfte att vara det gemensamma hemmet för samborna.


Därför är det en viktig detalj att villan anskaffats för det gemensamma hemmet, eftersom den annars inte ska delas. Om den inte ska delas så kan ägaren helt och hållet själv bestämma över den.


Om villan däremot ska anses vara samboegendom så ska den alltså delas vid bodelningen. Hur detta görs är i allra högsta grad upp till samborna själva att lösa, vilket kan vara problematiskt om samborna envisas med att trilskas över saken. I sambolagens 16 § 2 st anges att, i det fallet bostaden utgör samboegendom, den sambon som bäst behöver bostaden ska få behålla denna och ersätta den andra sambon med annan samboegendom eller med det resterande värdet. En förutsättning för att detta ska kunna ske så ska övertagandet också ska anses skäligt. En anledning till att det skulle kunna anses skäligt är om det finns starka sociala skäl för att sambon ska få bo kvar, exempelvis om den sambon sedan tidigare har barn. Ett annat skäl vore ifall de gemensamma barnen ska bo hos den "övertagande" sambon, eller att denne sambon rent av fått ensam vårdnad av barnen.
Om den "avstående" sambon har liten chans att få tillbaka värdet av sin andel så skulle det troligtvis också anses vara oskäligt att den andre sambon tog över bostaden.


Det ska alltså finnas objektivt godtagbara skäl som motiverar att sambon övertar bostaden, det räcker inte med att sambon gärna vill ta över den. Då resulterar det vanligtvis i att bostaden samägs och till slut säljs. Vilka skäl som krävs kan jag inte säga på rak arm, utan det ska göras en bedömning i varje enkilt fall kring vad som kan anses skäligt.Jag hoppas du känner att du fått svar på din undran!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000