Vad krävs för att en hyresgäst ska få hyra ut i andra hand?

2017-10-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Min mamma har bott drygt 30 år i en lägenhet. Hon är 94 år och hennes syn har drastiskt försämrats liksom hennes rörelseförmåga. Hon skulle vilja hyra ut sin lägenhet i andra hand under en tid då hon provar att bo på ett äldreboende i närheten. Mot bakgrund av utformningen av jordabalkens 40 paragraf beaktansvärda skäl i form av ålder/sjukdom så undrar jag om hyresvärden kan neka henne rätten att hyra ut i andra hand?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand?

Din mamma får som regel inte hyra ut i andra hand utan sin hyresvärds samtycke. Detta är huvudregeln vid andrahandsuthyrning. Men det finns undantag, dvs fall då hyresvärdens samtycke inte krävs. Istället gäller då att hyresnämndens tillstånd krävs. Tillstånd ska lämnas i det fall att din mamma på grund av sitt hälsotillstånd har beaktansvärda skäl för att hyra ut i andra hand och att hyresvärden inte har befogad anledning att neka, precis som du nämner. (12 kap 39 och 40 §§ jordabalken, här)

Beaktansvärda skäl

För att skälen ska vara beaktansvärda krävs att din mammas skäl är av viss styrka. Det är för mig svårt att bedöma hur hyresnämnden skulle se på din mammas skäl. Anledningen till undantaget är dock att öka möjligheten till andrahandsuthyrning med tanke på den rådande bostadsbristen. Min personliga bedömning är därför att din mammas skäl skulle kunna kvalificera sig som beaktansvärda.

Befogad anledning att vägra

Nu kommer vi in på din uttryckliga fråga, dvs har hyresvärden befogade skäl att neka din mamma andrahandsuthyrning? I förarbetena till regeln skrivs att värden inte har en befogad anledning att neka hyresgästen att hyra ut i andra hand, så länge den andrahandshyresgäst som föreslagits kan godtas som ny användare av nyttjanderätten till lägenheten. Det finns alltså inte tillräckliga skäl för hyresvärden att neka så länge den person din mamma kommer hyra ut i andra hand till är någorlunda skötsam och inte är känd för att vara störande. (Prop 1968:91 Bihang A s. 225)

Sammanfattning

Skulle din mamma bedömas ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut i andra hand ska hyresnämnden lämna tillstånds för det, eftersom hyresvärden inte borde ha befogad anledning att neka din mamma andrahandsuthyrning. Observera att hyresnämndens tillstånd kan tidsbegränsas och förenas med andra villkor.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp i denna fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?