FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/04/2023

Vad krävs för att dömas till barnpornografibrott?

Hej! Ska försöka vara kortfattad. Min vuxna son (22år) är kallad till förhör för barnpornografi. Polisen sa att de hittat två videos som han laddat ner, detta för ett årsedan. Bakgrunden till detta berättar sonen är på följande sett: På Instagram tar en kvinna kontakt med honom och vill att han skickar bilder på sig vilket han gör, sen uppmanar hon honom att gå in i en app för där finns hon med bilder på sig själv mm så han går in i appen. Men där finns en grupp med pedofiler och de skickar direkt två filer till honom, som då blir nedladdat till hans mobil, han ser då att det är barnpornografi. De visar även bilden på honom som "kvinnan" fått och skrivit text som: om du inte skickat vidare filmerna sprider vi bilden på dig med röd text "våldtäkman och pedofil" . Han delar ändå inte filmerna. Han har inte varit inne på appen sedan dess. Men polisen har sett just den händelsen. Han har mått jättedåligt över detta, även vi i familjen. Hur ser det ut för honom? Kan det läggas ner eller vad kan han bli dömd till? Vore väldigt tacksam för svar!! Tack!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som är tillämplig lagstiftning i det här fallet.

Vad krävs för att bli fälld för barnpornografibrott?

Den som innehar en pornografisk bild av ett barn eller betraktar en sådan bild som man har berett sig tillgång till döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år (16:10 a 1 st. 5 p. BrB), men är anses brottet som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (16:10 a 2 st. BrB). Det är just den ovan sagda situationen som bäst passar på din sons fall, som jag därför kommer att redogöra för. Frågan är dock vad man rättsligt menar med att inneha en pornografisk bild eller att betrakta en sådan bild som man har berett sig tillgång till.

Med innehav menas samma rättsliga förståelse som 1 § narkotikastrafflagen. Där framgår att med innehav menas att man har narkotika i sin besittning på ett sätt som gör det möjligt att utöva faktisk rådighet över narkotikan (NJA 1981 s. 444 och NJA 2003 s. 473). Att dock ha en bild på datorskärmen utan att bilden är sparad på datorns hårddisk räknas inte som ett innehav (Borgeke & Heidenborg, Barnpornografibrott (2022, version 21, JUNO), under rubriken Gärningsformerna). Rättsläget verkar dock vara helt klarlagd här. Vidare räknas det inte som straffbart att av en tillfällighet råka titta på en bild, och det är inte heller straffbart att oavsiktligt komma i kontakt med en bild exempelvis genom att utan att ha begärt en sådan bild få den skickad till sig (prop. 2009/10:70 s. 42–43). Om din son inte har sparat bilderna på sin telefon, vilket jag antar att han inte har gjort, så bör han inte heller ha begått en otillåten gärning eftersom han dels inte tittade på bilderna avsiktligt, dels inte heller innehar bilderna. Eftersom jag dock inte har mer information kan jag inte uttala mig närmare om han kan bli dömd, men glöm inte att det ska mycket till för att dömas. Dessutom måste din son också ha ett uppsåt till att innehav bilderna, vilket han inte lär ha, om han tog bort bilderna från sin telefon. Utan att därför kunna säga något med större säkerhet tolkar jag situationen så att din son inte kunna dömas, eftersom han dessutom inte haft uppsåt till att inneha bilderna.

Hur ligger det till med åtalsplikten?

En åklagare får bara väcka ett åtal om omständigheterna är sådana att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom. Om exempelvis bevisningen inte räcker till eller om åklagaren bedömer att din son inte har begått en otillåten gärning enligt de rättsliga förutsättningarna, så ska åklagaren inte åtala (20:6 rättegångsbalken, RB). Även om åklagaren kommer fram till att åtal ska väckas får åklagaren låta bli att åtala, om ett väsentligt allmänt intresse inte åsidosätts och om brottet inte skulle leda till fängelsedom (20:7 RB). Generellt bedöms ett litet innehav av barnpornografi för eget bruk som ringa, varför det i din sons fall i värsta fall kan bli tal om ringa barnpornografi, vilket inte leder till fängelsestraff (Borgeke & Heidenborg, Barnpornografibrott (2022, version 21, JUNO), under rubriken Straffet). Ett väsentligt allmänt intresse är exempelvis brottets svårhet och art, vilket betyder att inget väsentligt allmänt intresse lär ha åsidosatts då brottets svårhetsgrad lär bedömas som ringa, men bara om åklagaren bedömer att din son har begått brottet såklart. Därför bör åklagaren inte åtala då förutsättningarna för åtalsunderlåtelse verkar vara uppfyllda. Åklagaren kan även besluta att inte inleda en förundersökning, om åklagaren redan från början förutser att inget åtal kommer väckas (23:4 a RB), till exempel för att en otillåten gärning inte har begåtts enligt åklagarens bedömning.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Det brott som aktualiseras i din sons fall är barnpornografibrottet, men han bör inte anses ha begått brottet. Detta eftersom jag tolkar att han inte behöll bilderna, att han oavsiktligt tittade på dem, och att inte verkade ha ett uppsåt. I värsta fall lär det som högst bli tal om ringa pornografibrott som ger bötesstraff. Om åklagaren bedömer att inget brott har begåtts, såsom jag har bedömt utifrån den information som jag har, så lär åklagaren inte inleda en förundersökning.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo