Vad krävs för att dömas för sexköp?

Hej, jag ska in på polisförhör för misstanke om sexköp. Jag vet att jag dricksat nån massör med swish när jag tyckt att hon förtjänat det för ett bra jobb. Räcker swish som bevis eller? Vad ska jag tänka på när jag går på förhöret och ska jag ha med mig en advokat eller är det onödigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det kommer till åklagarens polisens kännedom att ett brott har begåtts startas en förundersökning (23 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). Under förundersökningen får förhör hållas med alla som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Det innefattar såväl eventuella vittnen som brottsoffer eller den som är misstänkt för brottet. Du är skyldig att inställa dig till förhör när du blir kallad, du är däremot inte skyldig att medverka aktivt i förhöret; det innebär att det är din fulla rätt att svara eller inte svara på frågor.

Bevisfrågan om vad som krävs för att bli dömd

För att du ska bli dömd i ett brottmål krävs det att de objektiva rekvisiten för brottet är uppfyllda. Det krävs (1) att du skaffat dig en sexuell tillfällig förbindelse, mot (2) ersättning (6 kap. 11 § Brottsbalken, BrB). Om de objektiva rekvisiten är uppfyllda krävs det även att du haft uppsåt till brottet (jfr 1 kap. 2 § BrB).

Som jag tolkar din fråga har du inte skaffat dig en sexuell tillfällig förbindelse mot ersättning, du har endast gett dricks. I ett sådant fall uppfyller du inte rekvisiten för brottet (dvs. du har betalt, men inte för sex). Skulle det däremot vara så att du betalt för sex uppkommer frågan om vilket bevis som krävs.

När förundersökningen är avslutad har åklagaren en skyldighet att väcka åtal om det enligt vederbörande finns tillräckliga bevis för en fällande dom. När åklagaren väcker åtal har åklagaren bevisbördan. Bevisbördan innebär att det är åklagaren som ska visa att du skaffat dig en tillfällig sexuell förbindelse mot betalning och att du hade uppsåt till brottet. Beviskravet är högt ställt, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du utfört brottet. Utan närmre bakgrund till det eventuella brottet och dess omständigheter är min bedömning att endast en Swish-betalning inte är tillräckligt för att dömas för sexköp. Däremot kan åklagaren anföra andra bevis också som sammantaget kan göra att du döms. Finns det t.ex. SMS-konversationer, vittnesmål, spaningsuppgifter etc. kan det tillsammans med Swish-betalningen vara tillräckligt för en dom. Det ska, och kommer, att göras en bedömning i det enskilda fallet och därför kan jag inte säg att det alltid räcker med en Swish-betalning för att dömas, eller att det aldrig räcker med en Swish-betalning.

Behöver du en advokat?

Jag kan inte uttala mig med säkerhet om du behöver ha en advokat med dig. Vet du med säkerhet att du inte utfört brottet och att du endast betalt dricks med Swish torde du inte behöva en advokat. Nämnvärt är också är att det inte är säkert att du beviljas en offentlig försvarare. Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Även om det i straffskalan för sexköp finns upp till ett års fängelse som straff, är det normala straffet dagsböter.

Om du blir beviljad en offentlig försvarare för det misstänkta brottet kommer vederbörande sannolikt att vara aktuell för eventuell huvudförhandling i domstol, inte under förhöret. Givetvis står det dig fritt att själv anlita och betala för en advokat som sitter med dig vid förhöret.

Vad ska du tänka på vid förhöret?

Som redogjort för redan inledningsvis har du en skyldighet att inställa dig till förhöret, däremot har du ingen skyldighet att aktivt medverka. Du har en rätt att låta bli att svara på frågor och i princip även att ljuga. Det ska i princip inte ligga dig till last om du inte svarar på några frågor, däremot om du har en rimlig förklaring till Swish-betalningen tycker jag att du ska berätta om det. Skulle du däremot ljuga i förhöret och du sedan överbevisas kommer det att ligga dig till last då du inte kommer att anses som trovärdig.

Tänk även på att det är åklagaren som har en skyldighet att frambringa sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du utfört brottet. Du har ingen skyldighet att försvara sig själv. All bevisbörda ligger på åklagaren.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”