Vad krävs för att dömas för brottet rån?

FRÅGA
HejBlev nyligen misstänkt i ett rån som jag inte har begåttMälsägande säger jag har gjort de och blandannat fysiska slåg och liknandeÄr 15 år och fyller 16, Har ett ganska bra alibi som gör att jag inte är på plats när rånet infall men det är inte 'helt' då jag kan inte bevisa det 100%Var tillsammans med 2 vänner som säger likadant som också är misstänktaVad behövs för att kunna bli dömd och hur kan jag motverka och bevisa min oskuldighet bäst
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rån, 8 kap. 5 § brottsbalken (BrB)

Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § BrB, det är ett förmögenhetsbrott som enligt ordalydelsen innebär att någon har begått en stöld och utövat våld eller hot mot annan person i samband med detta.

Vad krävs för att du ska dömas för rån?

För att dömas för brottet krävs att det kan konstateras att

1. du som misstänkt gärningsperson uppfyller samtliga brottsrekvisit i brottsbeskrivningen
2. det inte föreligger några rättfärdigande omständigheter

3. du som misstänkt gärningsperson har haft uppsåt till brottet
4. det inte föreligger några ursäktande omständigheter

Åklagaren har bevisbördan

Du skriver att du har ett säkert alibi men att du är orolig för att detta inte ska vara tillräckligt. När det gäller brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan för att du som tilltalad har agerat på det sätt som du står åtalad för. Det är alltså inte du som tilltalad som ska bevisa för domstolen att du är oskyldig, eftersom att du betraktas som oskyldig tills det att motsatsen har bevisats (oskuldspresumtionen).

Bortom rimligt tvivel

Domstolen har att avgöra om bevisningen som presenteras innebär att det kan ställas utom rimligt tvivel att du har begått brottet. Åklagaren måste alltså övertyga domstolen om att det finns tillräckliga bevis för att du faktiskt har begått ett rån.

Behöver du mer juridisk vägledning?

Om du har fler funderingar eller behöver med juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med någon av våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (681)
2021-02-25 Vilka är skillnaderna mellan stöld, ringa stöld och grov stöld?
2021-02-24 Vad kan jag göra om mitt ex vägrar lämna tillbaka nycklarna?
2021-02-21 Medhjälp till stöld
2021-02-20 Fängelse för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (89565)