Vad krävs för att bli dömd?

På min arbetsplats har det vid 6 tillfällen under en 3 månaders period tankats bensin på faktura. Vi har bara elbilar och dieselbilar. Vid samtliga tillfällen är det samma arbetstagare som arbetat och vid de tillfällena också arbetat ensam. Vi förvarar tankkort i bilarna som nyttjas i tjänst och nycklar till bilarna finns på en kodlåset expedition. Det är många som har tillgång till koden. Och det är möjligt för vem som helst som kan koden att komma in på expeditionen när som helst. De tillfällena då detta hänt har varit jourtid och arbetstagaren har inte befunnit sig på expeditionen hela passet och kan inte uttala sig om någon varit där. Denna arbetstagare är nu av chefen misstänkt för stöld då man tror att denne har tankat sin privata bil med företagets kort. Räcker detta som bevis för stöld? Arbetstagaren är förtvivlad och nekar till händelsen. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Om arbetsgivaren misstänker att arbetstagaren begått en stöld bör arbetsgivaren göra en polisanmälan. När en polisanmälan görs kommer det att inledas en förundersökning. Under förundersökningen kan polisen hålla förhör och samla in bevisning. Åklagaren är sedermera skyldig att väcka åtal om hen bedömer att det vid en objektiv bedömning finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som gjort det. Väcks det åtal är det åklagaren som har bevisbördan. För en fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den som åtalas gjort det som anges i åklagarens gärningsbeskrivning.

Att något ska vara ställt utom rimligt tvivel innebär att åklagarens bevisning ska vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte att den tilltalade kan hitta på en historia och därmed undslippa att bli dömd, det ska som synes röra sig om rimligt tvivel. En osannolik berättelse ska därför inte beaktas, då det inte innebär rimligt tvivel.

Det är omöjligt för mig att utifrån den information du delgett oss göra någon exakt bedömning. I slutändan, om det väcks åtal, är det upp till domstolen att göra en bedömning av vad som är bevisat. Att däremot många har tillgång till koden i expeditionen och att andra än arbetstagaren kan ha befunnit sig där är sådant som talar till arbetstagarens fördel. Det är å min mening tänkbart, utifrån den information du presenterat, att det inte är tillräckligt för att arbetstagaren ska bli dömd. Det kan argumenteras för att det i det fallet finns rimligt tvivel. Skulle det inledas en förundersökning är det mer tänkbart att polisen kommer att begära ut t.ex. material från övervakningskameror på bensinstationer för att den vägen försöka få ut bilder på den som tankat. Bilder från sådan kamera i kombination med tillgång till bensinkorten utgör betydligt bättre bevisning än enkom tillgången till korten genom att ha jobbat och vetat om koden.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo