Vad krävs för att begå en stöld?

FRÅGA
vad måste man göra för att bli skyldig till stöld?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad som utgör en stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken. Bestämmelsen lyder som följer:

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år."

Detta innebär att man måste ta något som tillhör någon annan olovligen. Med andra ord skall man utan tillåtelse ta en sak som inte är ens egen. Man måste också ha uppsåt att tillägna sig det. Detta innebär att man i princip måste ha som plan att behålla saken, eller åtminstone att man kan tänka sig att göra det i det ögonblick man tar saken. Tillgreppet skall också innebära skada. I princip innebär detta att saken man tar måste ha ett ekonomiskt värde. I de flesta fall är detta krav uppfyllt, men exempelvis en papperslapp, ett pass eller liknande anses inte ha ett ekonomiskt värde. Däremot spelar det ingen roll om saken inte är värd särskilt mycket. Det kan dock bli aktuellt att dömas för snatteri (8 kap. 2 § Brottsbalken) om saken har ett väldigt lågt värde, men i princip rör det sig om samma brott. Gränsen brukar numera sägas gå vid 1000 kr när man tar något i en butik, men en bit lägre om tillgreppet sker under andra omständigheter. Om man exempelvis tar någons plånbok, kan det röra sig om stöld fastän det rör sig om ett mindre värde eftersom tillgreppet även innefattar ett integritetsintrång. I ett fall ansågs stöld av 140 kr ur två handväskor utgöra stöld (fallet heter NJA 1995 s. 561).

Om man däremot saknar tillägnelseuppsåt - man kanske bara "lånar" saken för att sedan lämna tillbaka den - kan det istället röra sig om egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). Ett exempel kunde vara att man utan tillåtelse tar någons dator utan att planera att behålla den och senare lämnar tillbaka den. Även om man senare beslutar sig för att behålla det man har tagit kan det röra sig om egenmäktigt förfarande; det rör sig inte om stöld om man inte hade tillägnelseuppsåt i det ögonblick man tog saken. Däremot anses man också begå "olovligt förfogande" om man senare tillägnar sig saken, säljer den eller liknande.

Ett annat fall när det kan röra sig om egenmäktigt förfarande är när man stjäl något som saknar ett ekonomiskt värde. Det kan alltså vara egenmäktigt förfarande om man tar någons pass, för att anknyta till exemplet ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll