Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva det via folkomröstning?

FRÅGA
Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva det via t.ex. folkomröstning?
SVAR

Allmänt om riksrätt

I Sverige finns precis som du säger ingen riksrätt sedan år 1974. Men kan också tilläggas att den innan dess inte hade använts på över 100 år. Så även om riksrätten har funnits länge så kan det knappast sägas vara ett vanligt förfarande i modern tid i Sverige.

Åtal mot statsråd regleras genom 13:3 Regeringsformen (RF). Bestämmelsen säger att statsråd kan dömas för brott i utövningen av sin tjänst om personen grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Ett eventuellt åtal skulle prövas av Högsta domstolen (HD).

Kan folket kräva en folkomröstning?

I Sverige kan inte folket kräva någon folkomröstning utan det är politikerna som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Lägg därmed till att även om det blir en folkomröstning så är den så kallad en "rådgivande folkomröstning". Vilket betyder att även om folket röstar för en sak, är inte politikerna tvungna att följa resultatet.

Vad krävs för att återinföra riksrätten?

Säg nu att riksrätten ska återinföras, vad behöver då ändras? För det första behöver man ändra på nuvarande reglering i exempelvis 13:3 RB. Eftersom RB är en av de svenska grundlagarna, är det mer komplicerat att ändra grundlagar än "vanliga" lagar. För att kunna ändra en grundlag krävs det två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan.

Förutom det så kan även riksdagen anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Denna folkomröstning kan således inte folket själva kräva utan den måste startas av riksdagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88281)