Vad krävs för att åsidosätta presumtionen om förskott på arv?

Hej

Min far har skrivit i sitt testamente "Av mig i livstiden till arvingar givna gåvor skall INTE räknas som förskott av arv". Är det tillräckligt juridiskt skydd för gåvomottagaren eller måste det också skrivas ett särskilt gåvobrev vid varje enskilt gåvotillfälle (dvs att gåvan inte räknas som förskott på arv)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel ska gåvor av större summor som ges till arvingar presumeras utgöra förskott på arv enligt 6 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB). Detta gäller dock inte, om annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit fallet.

Av lagtexten kan man alltså utläsa, att det inte ens behövs att det har angetts specifikt att presumtionen om förskott på arv inte ska gälla. Kan man med hänsyn till andra faktorer inse att arvlåtarens avsikt är att gåvorna inte ska anses utgöra förskott på arv ska ingen avräkning avseende gåvornas värde ske när arvlåtaren väl går bort.

En annan sak är att det ur bevishänseende givetvis är mer fördelaktigt om det särskilt har skrivits ned på papper att presumtionen inte ska gälla. Att föreskriva detta på ett gåvobrev är ett utmärkt sett, men att skriva detta i arvlåtarens testamente fungerar lika bra eftersom det inte krävs någon särskild form. Det skadar emellertid inte ur bevishänseende att arvlåtaren har angett detta både i testamente och gåvobrev - i sådana fall står det alldeles solklart vad som varit dennes avsikt.

Sammanfattningsvis för er del krävs det alltså inte att det anges i ett särskilt gåvobrev vid varje gåvotillfälle att gåvorna inte ska räknas som förskott på arv så länge man kan utläsa detta på annat sätt, exempelvis ur din fars testamente. Det skadar emellertid inte ur bevishänseende att även upprätta gåvobrev som också föreskriver detta.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”