FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/09/2018

Vad kostar en familjerättslig tvist och vem betalar rättegångskostnaderna?

Hejsan,

Jag har ensam vårdnad då pappan till min dotter är missbrukare. Vi har muntligt kommit överens om att han ska ha dottern några timmar varannan onsdag. Då inte ensam.

Nu vill han ha utökat umgänge och hotar med rättegång.

Jag anser inte det lägligt just nu förens han blir ren och slutar dricka.

Om han tar detta till rättegång. Hur stor chans är det att han får som han vill?

Vad skulle det ungefär komma att kosta för mig?

Kan jag yrka på att han ska betala allt om jag vinner?

Finns det ens en vinnare el förlorare då han redan har umgänge dock begränsad pga sitt leverné? Kan jag då 'förlora'?.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och avsluta med att besvara de frågor du har ställt.

Pappan har inte en uteslutande rätt att träffa er dotter

När det gäller umgänge har inte en förälder en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnet som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I bedömningen om barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, men även risken för att barnet t.ex. far illa (6 kap. 2 a § FB).

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i detta fallet pappan. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att er dotter dels har rätt att umgås med sin pappa, dels att såväl du som pappan gemensamt ska se till att er dotter har ett umgänge med honom. En förälder som vill umgås med sitt barn kan begära att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Även om det inte är föräldern som har rätt att umgås med sitt barn, finns det ändock en tanke att det oftast är till barnets bästa att ha ett umgänge med den förälder det inte lever med.

Om han tar detta till rättegång. Hur stor chans är det att han får som han vill?

Det går inte att ge ett exakt svar på hur stor chans/risk det är att pappan får igenom en begäran om utökat umgänge. Varje familj, situation och barn är unik. Domstolen kommer att göra en helhetsbedömning i ert enskilda fall utifrån vad som är till barnets bästa.

Om pappan har ett dokumenterat missbruk av alkohol och narkotika är det givetvis sådant som kan användas som argument för att ett utökat umgänge inte är till barnets bästa och att det finns risk att ert barn far illa.

Vad skulle det ungefär komma att kosta för mig?

Ett exakt belopp är tyvärr omöjligt att ge svar på. Timkostnadsnormen för år 2018 är 1.699 kr / timme och en familjerättslig tvist kan kräva många timmars arbete.

Det finns i regel möjlighet att använda rättshjälpsskyddet i din hemförsäkring för att inte behöva betala hela kostnaden själv. Om du inte har en hemförsäkring eller den inte är möjlig att använda, finns det i vissa fall möjlighet att söka rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), dock beroende på vilken inkomst du har. Timkostnadsnormen är den taxa det utgås från när man får rättshjälp, sen finns det juristbyråer som tar ut en högre timtaxa varför det i sådana fall kan bli dyrare för dig.

Kan jag yrka på att han ska betala allt om jag vinner?

Utgångspunkten i svensk rätt är att den förlorande parten i tvistemål står för både sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). Mål i familjerättsliga tvister är dock undantaget från den utgångspunkten, istället gäller att vardera parten ska bära sin egen rättegångskostnad (6 kap. 22 § FB). Det finns undantag till det, i vissa fall kan en av parterna ändå bli skyldig att helt eller delvis ersätta sin motparts rättegångskostnader, om denne agerat på vissa klandervärda sätt. Så kan ske om personen inlett en helt onödig rättegång, att personen kommit med helt ogrundade påståenden eller om det finns särskilda skäl (6 kap. 22 § FB med hänvisning till 18 kap. 3 och 6 § RB).

Ha dock som utgångspunkt att om det blir en tvist mellan dig och pappan kommer ni sannolikt att var och en stå för era kostnader.

Finns det ens en vinnare el förlorare då han redan har umgänge dock begränsad pga sitt leverné? Kan jag då 'förlora'?

Eftersom att pappan begär en utökning av umgänge kan han antingen förlora sin talan eller vinna sin talan. På så vis kan man uttrycka det att det faktiskt finns en "vinnare" och "förlorare", även om det kanske inte känns så för dig.

Mitt råd till dig är att du anlitar en jurist som kan företräda dig om pappan skulle begära en utökning av umgänge via domstol. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Vi tillämpar timkostnadsnormen enligt ovan om 1699 kr / timme. Juristen kan titta närmre på ditt ärende, företräda dig om det utvecklas till en tvist och hjälper dig även att söka rättshjälp så du inte behöver stå för allt av dina rättegångskostnader.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000